Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Asistent/ka, sekretář/ka (PK; v rozsahu 80 hodin teoretické výuky)

Časová dotace: 80 hodin
Cena za 1 účastníka: 9 800 Kč
Akreditováno: MŠMT č. j. 33742/2013-1/784
Vstupní předpoklady: Ukončené základní vzdělání, znalost základní obsluhy osobního počítače
Závěrečná zkouška: Dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Profil absolventa: Po ukončení kurzu má absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace, a to v těchto odborných způsobilostech:

  • Vedení administrativy
  • Uplatňování firemních procesů
  • Komunikační dovednosti
  • Zásady společenského chování
  • Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji
designed by Trinet a.s.