Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (PK; v rozsahu 52 hodin teoretické výuky)

Časová dotace: 52 hodin
Cena za 1 účastníka: 8 000 Kč
Akreditováno: MŠMT č. j. 35745/2013-1/800
Vstupní předpoklady: Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou, znalost základní obsluhy osobního počítače
Závěrečná zkouška: Dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Profil absolventa: Po ukončení kurzu má absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace, a to v těchto odborných způsobilostech:

  • Indentifikování vzdělávacích potřeb ve vztahu k personálním potřebám firmy
  • Stanovení požadavků na pracovní pozici
  • Vytváření zásad kariérového růstu zaměstnanců
  • Orientace ve formách a možnostech dalšího vzdělávání
  • Sestavení vzdělávacího plánu
  • Vyhodnocení efektivity vzdělávání
designed by Trinet a.s.