Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Kosmetické služby (v rozsahu 140 hodin teoretické výuky a 160 hodin praktické výuky)

Časová dotace: 300 hodin
Cena za 1 účastníka: 18 900 Kč
Akreditováno: MŠMT č. j. 2190/2014-1/134
Vstupní předpoklady: Ukončené střední vzdělání, platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství
Závěrečná zkouška: Písemná část (test) a praktická, úspěšný absolvent získá osvědčení s celostátní platností

Profil absolventa: Absolvent rekvalifikačního programu zná historii, dějiny a vývoj kosmetiky, pojmy krása a poslání, rozsah kosmetické péče, zásady hygieny při poskytování kosmetické péče. Podrobně je seznámen s anatomií kůže, činností a vzhledem, dermatologií, včetně kožních chorob, vad a alergií, umí provést kosmetickou diagnózu, ošetření jednotlivých typů pleti, posoudit vnější a vnitřní vlivy působící na stav kůže, onemocnění. Zná různé druhy kosmetických přípravků a dekorativní kosmetiky a umí je používat v praxi. Umí aplikovat různé druhy masáží (kosmetická, očního okolí), kompletní kosmetické ošetření pleti, líčení pro různé příležitosti, odlíčení a čištění pleti. Umí provádět depilaci, úpravu obočí a aplikovat různé druhy pleťových masek či krémů. Ošetřuje pleť zdravou, provádí dekorativní líčení, při správné volbě dosáhne žádoucího výsledku – celkové zlepšení stavu pleti a kůže klientů.

designed by Trinet a.s.