Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Manikúra včetně nehtové modeláže (v rozsahu 60 hodin teoretické výuky a 80 hodin praktické výuky)

Časová dotace: 140 hodin
Cena za 1 účastníka: 9 800 Kč
Akreditováno: MŠMT č. j. 2190/2014-1/134
Vstupní předpoklady: Ukončené střední vzdělání, platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství
Závěrečná zkouška: Písemná část (test) a praktická část, úspěšný absolvent získá osvědčení s celostátní platností

Profil absolventa: Absolvent rekvalifikačního programu je odborně vyškolen v oboru manikúra. Zná anatomii lidské ruky, nehtu. Má základní znalosti z oblasti hygieny, teoretické a praktické znalosti v oblasti desinfekce pracovních pomůcek potřebných k manikúře, pracovního prostředí. Zná různé druhy manikúry (suchá a mokrá manikúra, úprava dámské a pánské ruky, manikúra francouzská). Absolvent má nejen teoretické, ale především praktické zkušenosti. Umí aplikovat moderní technologické postupy ošetřování a pěstění rukou, metodu P-shine, parafínové zábaly rukou. Umí upravit, pomocí různých metod, materiálů, šablon a umělých nehtů, nahradit a modelovat nehty vlastní. Zná zásady francouzské manikúry, zdobení nehtů, modelace pomocí akrylu, UV gelu.

designed by Trinet a.s.