Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Most k zaměstnání

Doba realizace projektu: 1. květen 2010 až 30. duben 2012
Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/44.00057

Popis projektu

V průběhu projektu MOST K ZAMĚSTNÁNÍ došlo k vytvoření IPC, které zajišťovalo komplexní poradenské, vzdělávací a asistenční služby cílovým skupinám. Aktivity vycházely ze zkušeností a zjištěných potřeb cílové skupiny na základě analýzy cílových skupin. Zvolené aktivity podporovaly motivaci účastníků k dalšímu vzdělávání (formou rekvalifikačních a odborných kurzů), výrazně pomohly zvýšit adaptabilitu a uplatnitelnost na trhu práce, schopnost získat pracovní místa a rozvoj motivace k zahájení samostatné výdělečné činnosti. IPC poskytlo účastníkům nejen informace o aktuálním stavu pracovního trhu, volných místech a požadavcích zaměstnavatelů, ale také je prostřednictvím zapojení týmu a odborníků připravilo na jednání se zaměstnavateli, kteří v jejich osobě získali motivovanou a vzdělanou pracovní sílu. Realizace aktivit byla přizpůsobena potřebám účastníků a to i v nestandardním čase, neboť ZoZ mohli být dosud v pracovním procesu, část v domácnosti, na MD apod. Záměr projektu navazoval na předchozí projekt Práce 2007 pro UoZ, jednotlivé aktivity zaměřil však na ZoZ a to způsobem, který předchel a eliminoval vstup účastníků do evidence ÚP mezi nezaměstnané využívající dávky SSP. Projektu se mohlo zúčastnit 75 osob v 5 bězích, doba realizace byla 24 měsíců. Hlavním cílem bylo prostřednictvím provázaných, komplexních aktivit vytvořit podmínky pro zvýšení schopností a předpokladů pro návrat nebo setrvání na trhu práce u cílových skupin. Důraz byl kladen na individuální přístup, citlivé respektování specifických potřeb účastníků. Současně prostřednictvím spolupráce se zaměstnavateli prosadit aktivity vedoucí k tvorbě nových pracovních míst či jejich udržení.    
 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu byla podpora snižování míry nezaměstnanosti v regionu, podpora nových pracovních míst, podpora poskytování poradenských a vzdělávacích aktivit cílové skupině ZoZ. Aktivní podporou cílové skupiny vytvořit podmínky pro úspěšný vstup na pracovní trh, do pracovního procesu a účinně tak zmenšit nebo naprosto eliminovat dobu, kdy se v průběhu procesu hledání zaměstnání stává z původního zájemce uchazeč o zaměstnání evidovaný na úřadu práce a využívající systém SSP. Hlavní důraz byl zaměřen především na osoby, kterým byla věnována zvýšená péče při zprostředkování a které byly ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností: osoby do 25 let věku, nad 50 let a osoby pečující o dítě do 15 let věku. Tento cíl podpořila cílená motivace k dalšímu vzdělávání, které může pomoci zvýšit adaptabilitu a uplatnitelnost na trhu práce, schopnost získat pracovní místo nebo rozvoj dovedností potřebných k zahájení samostatné výdělečné činnosti. V průběhu projektu umístit do zaměstnání nejméně 75% účastníků projektu.
Specifickým cílem bylo vytvoření IPC, které zajištilo komplexní poradenské, vzdělávací a asistenční služby cílovým skupinám, bylo snadno dostupné a poskytovalo (mimo hlavní aktivity projektu) individuální podporu a poradenství ve všech oblastech dle specifických potřeb cílové skupiny, zejména informace TP. Současně došlo k vytvoření 2 nových pracovních míst u žadatele v souvislosti s personálním zajištěním projektu a tato místa obsadili ZoZ. Důležitou součástí projektu byl rozvoj spolupráce mezi subjekty působícími v regionu v oblasti lidských zdrojů (ÚP, obce, organizace, vzdělávací instituce, sdružení, podnikatelé, investoři). Cílem projektu byla také propagace a zvýšení celospolečenské informovanosti o možnostech podpory cílových skupin při vstupu na pracovní trh, o nezbytnosti zlepšování podmínek a zajištění netradičních forem při zaměstnávání těchto osob v souladu s rovnými příležitostmi a zdůraznění podpory a vztahu EU k této oblasti.
 
 

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Zdeněk Mach, mach@job-asistent.cz, tel.: 737 444 602

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.