Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Podnikatelka

Projekt byl spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Prioritní osa: 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory: 4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života
Cílová skupina: Ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost
Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/26.00358
Zahájení realizace projektu: 1. 8. 2009
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2010
Místo realizace: Teplice

Cíle projektu

Vytvořili jsme podmínky pro rozvoj kompetencí a posílení schopností podnikatelek v okrese Teplice a prostřednictvím zvolených programů jsme posílili jejich konkurenceschopnost a rovné příležitosti.

Pokud se zaměříme na oblast podnikání jako na business, první, kdo nás napadne je muž – úspěšný, finančně nezávislý, dobře vypadající. Prosadit se v takto zažité konkurenci je pro ženy těžké. Ženu vnímáme jako hospodyňku, která vytváří podmínky pro to, aby se muž mohl věnovat svým (nejen podnikatelským) aktivitám.
Žena, pokud chce v konkurenci mužů obstát, musí vynaložit nezměrné úsilí, aby se s nerovnými podmínkami poprala. Využije–li však svých přirozených vlastností, může svou konkurenceschopnost na trhu výrazně posílit.

 Princip projektu
V porovnání s programy podporujícími ženy a jejich snadnější vstup na trh práce byla PODNIKATELKA odlišná tím, že byla zaměřena na ženy, které podnikání zahajovaly (nebo o jeho zahájení uvažovaly) a ženy, které již podnikaly, tedy pracovaly. Podpora nebyla zaměřena na získání pracovních schopností a návyků a doplnění vzdělání, ale především na rozvoj podnikatelského ducha, sebevědomí a dovedností, které usnadňují obstát v rostoucí konkurenci v souvislosti s uvolněným evropským trhem.

Rozsah projektu
Projekt byl realizován od srpna 2009 a probíhal 17 měsíců. Do projektu se mohlo zapojit 30 žen (3 skupiny). Aktivity byly zaměřeny na všeobecný přehled v oblasti podnikání (Podnikatelské minimum, Účetnictví, daně a právo, Podnikání a EU a Rozvoj dovedností a kompetencí) a dále na odstranění jazykových bariér (Kurzy cizích jazyků) a zlepšení vztahu k informačním technologiím a jejich využívání v praxi. Součástí vzdělávacích programů byly také zvláštní činnosti zaměřené na rozvoj motivace, aktivity, sebevědomí a image, seberealizace a umění aktivního odpočinku, relaxace.

Výstupy z projektu
Kromě aktivit, které byly dány harmonogramem a měly klasické výstupy, což byla osvědčení o absolvování různých kurzů a školení vydané vzdělávacími institucemi, byla náplní projektu také přenos dobré praxe. Tuto spatřujeme jako proces předání zkušeností mezi lektory a účastnicemi, ale také vzájemně mezi sebou. Výstupy, které jsme v průběhu projektu získali od účastnic prostřednictvím zpětné vazby, jsme zpracovali do tzv. Příručky dobré praxe malé podnikatelky. Tento výstup byl zpřístupněn po ukončení projektu na webových stránkách jako impuls pro každého, kdo by uvažoval o zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Závěrečná zpráva projektu Podnikatelka

Projekt byl realizován od 1.8.2009 do 31.12.2010.

Do projektu se zapojilo 34 žen-podnikatelek z Ústeckého kraje.  

Vzdělávání žen bylo zaměřeno na zvýšení motivace a schopností vedoucích k získání uplatnění na trhu práce, především rozvojem kompetencí a dovedností nezbytných pro zahájení samostatné výdělečné činnosti, zlepšení postavení na trhu, rozvoj podnikatelských plánů.

Vzdělávání probíhalo postupně ve 3 bězích, v každém z běhů bylo zapojeno cca 11 žen-podnikatelek.

Základní programy:
 • Začínající podnikatel/ka - podnikatelské minimum
 • Účetnictví, daně a právo
 • Podnikání a EU
 • Rozvoj schopností a kompetencí

   Další vzdělávací programy:   

  • Práce s osobním počítačem
  • Výuka cizích jazyků

  V průběhu programů ženy získaly 161 osvědčení o absolvování vzdělávacích programů. Nejméně polovina žen zahájila podnikatelskou činnost nebo rozvinula své podnikatelské plány. Cíle projektu se podařilo naplnit.

Podnikatelka - Příručka dobré praxe

Jako výstup z projektu Podnikatelka byla vytvořena „Příručka dobré praxe“ (pdf, 130 MB) vhodná pro osoby, které uvažují o zahájení podnikatelské činnost. 

Podporujeme vaši budoucnost www.esfcr.cz

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.