Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Návrat do práce - Ústecký kraj

Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0018
Datum zahájení realizace: 23. 2. 2006
Datum ukončení realizace: 30. 6. 2008
Místo realizace: Ústecký kraj, okres Teplice
Zadavatel veřejné zakázky: ČR – Úřad práce v Ústí nad Labem

 

Základní informace o projektu
Projekt „Návrat do práce - Ústecký kraj“ byl financovaný z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Hlavní podstatou projektu bylo pomocí komplexní péče o každého jednotlivce usnadnit návrat do pracovního života osobám dlouhodobě nezaměstnaným s nízkým stupněm kvalifikace nebo kvalifikací, která dnes již nevyhovuje poptávce na pracovním trhu. Pro účastníky byly připraveny aktivity jako profesní, psychologické a právní poradenství, pracovní a bilanční diagnostika, zvýšení dovedností potřebných na trhu práce (jak napsat životopis, který upoutá, jak oslovit a komunikovat se zaměstnavateli, jak se připravit na výběrové řízení, komunikace, asertivita, BOZP, množství rekvalifikačních kurzů, jazykové kurzy, možnost získat pracovní praxi a zprostředkování zaměstnání.

Prvotním cílem bylo podpořit nejméně 336 účastníků zařazených ve 4 cyklech. Zaměstnání mělo získat 84 účastníků projektu. V konečném součtu se podařilo zrealizovat 6 cyklů, kterých se zúčastnilo 601 účastníků nejen z Teplicka, ale i Ústí nad Labem.

V rámci realizace projektu bylo vytvořeno 8 pracovních míst u společnosti JOB ASISTENT s.r.o. na pozicích laických poradců, kteří zajišťovali denní komunikaci s účastníky a protože sami byli dříve nezaměstnaní měli schopnost pochopit a vcítit se do problémů účastníků.

Do projektu byli zařazeni uchazeči o zaměstnání, kteří byli dlouhodobě evidováni na úřadu práce.
Spolupracujícím úřadem práce byl ÚP v Teplicích a ÚP v Ústí nad Labem. Pracovníci úřadů práce se podíleli na výběru účastníků do projektu. V prostorách úřadů práce proběhlo dvacet sedm informačních schůzek pro uchazeče o zaměstnání, kterých se zúčastnilo přes 1 200 nezaměstnaných. Účast v projektu byla dobrovolná, aktivity probíhaly od podpisu dohody s realizátorem.

 

Neprofesní školení
V souboru motivačních aktivit získal účastník předpoklady pro získání a udržení pracovního místa. Naučil se zpracovávat dokumenty pro personální pracovníky (CV, průvodní dopis), správně komunikovat, pracovat s osobním počítačem a zvládnout „záludnosti“ personálního pohovoru. Absolvovalo 395 účastníků úspěšně. 378 získalo osvědčení a 17 zaměstnání.
Pro vyhledávání pracovních nabídek, poradenství a denní kontakt s účastníky bylo vytvořeno informačně poradenské centrum s přístupem a možností využívat osobní počítač, upravit dokumenty, ale také využít pomoc a podporu laických poradců a odborníků, ať již manažera trhu práce, právního poradce nebo psychologa. IPC využilo 1718 účastníků.


Profesní školení a praxe u zaměstnavatelů
Na základě pracovní a bilanční diagnostiky (absolvovalo 465 účastníků s vytvořením IAP) byla s účastníky vytipována vhodná rekvalifikace nebo zařazení do praxe u zaměstnavatelů, kteří tuto praxi účastníkům umožnili. Obě tyto aktivity byly cíleně zaměřené na možnost budoucího uplatnění účastníků projektu na trhu práce. Rekvalifikační kurzy absolvovalo 377 účastníků, někteří i kombinaci dvou i více kurzů (např. počítačový, administrativa, jazykový nebo počítačový, VZV a logistika atp.) Uplatnitelnost účastníků po absolvování rekvalifikace je více než 65%. Praktickou stáž absolvovalo 252 účastníků a z toho 75 získalo ihned zaměstnání.

Dotovaná zaměstnání
V průběhu projektu byl podpořen vznik nových pracovních míst u zaměstnavatelů, kteří na toto místo umístili účastníka projektu. Oproti plánovanému počtu 39 pracovních míst, byl podpořen vznik 66 nových pracovních míst, podporu využilo 34 společností.
Příspěvek byl vyplácen zaměstnavateli po dobu 8-10 měsíců a dosáhl do výše 75 % mzdových nákladů. Na tato pracovní místa bylo umístěno 45 žen.

Nedotovaná zaměstnání
Jedním z hlavních cílů projektu bylo uplatnění účastníků. Podařilo se zprostředkovat zaměstnání, oproti plánovanému počtu 45 umístěných, pro 163 účastníků projektu.

Řízení projektu
Projekt byl řízen ÚP v Ústí nad Labem, zadavatelem veřejné zakázky, prostřednictvím setkání koordinačního a realizačního týmu. Uskutečnilo se 9 pracovních setkání.

Celkový objem finančních prostředků na podporu nezaměstnaných na Teplicku dosáhl výše 25 436 156,88 Kč, výše veřejné zakázky činila 25 822 159,00 Kč. 

 

Výstupy
Počet podpořených vzdělávacích programů:              88
Počet osob, které získali jakoukoli formu podpory: 4304 
Počet podpořených pracovních míst:                           74 
Počet klientů zapsaných do jednotlivých kurzů:       826 
Počet účastníků kurzů s komponentou IT:                 556 
Počet účastníků kurzů s komponentou ŽP:                461 
Počet osob, kteří využili doprovodná opatření:       2307 
Počet nově vytvořených produktů:                                6

  • modul environmentální osvěta a BOZP
  • modul RSTP
  • modul Základy PC gramotnosti
  • skripta
  • www stránky
  • propagační materiály

Počet nově vytvořených pracovních míst:                74
Počet osob u kterých podpora splnila účel:             945 
Počet úspěšných absolventů kurzů:                         716

 

Jako subdodavatelé se na veřejné zakázce podíleli
Mgr. Tomáš Burian, Děčín, Mgr. Horst Lassak, Praha, ČIIA Praha, ExVA s.r.o. Teplice, DD Bystřany, MAVO Ústí nad Labem, ŠaRZ Litoměřice, Teplická strojírna, Hainz Urban Modlany, AVG Glaverbel Czech, Petr Drábek Ústí nad Labem, SIVRE Ústí nad Labem, IVEX Praha, Pavel Vácha Krupka, ExVA Teplice, AVCU Praha, Admina Praha, SOŠ a SOU Roudnice nad Labem, SOLEDPRO Louny, Centrum regeneračního vzdělávání Praha, Autoškola JANA Bílina, Bon Art Teplice, B+B Krupka, RADNICE – Město Krupka, Deníky Bohemia – Teplický a Ústecký deník, Světelky cz a další.

 

Všem spolupracujícím dodavatelům i společnostem čerpajícím podporu nově vytvořených míst děkujeme za spolupráci, vstřícnost a pochopení.

Ing. Zdeněk Mach, manažer projektu

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.