Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Práce 2007

Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.06.4/0008

Projekt byl spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

Datum zahájení realizace: 1. 11. 2006
Datum ukončení realizace: 30. 6. 2008

Místo realizace:

Ústecký kraj, okres Litoměřice

Komu byl projekt určen

Všem osobám dlouhodobě nezaměstnaným nebo ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností, uchazečům a zájemcům o zaměstnání.
Jednalo se o osoby do 29 let, zpravidla bez praxe, s nízkou nebo nevyhovující kvalifikací, osoby nad 50 let, osoby pečující o děti nebo jinou blízkou osobu, matky s dětmi do 15 let, ženy-matky vracející se na trh práce po mateřské dovolené a matky-samoživitelky.

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro zvyšování zaměstnanosti, především dlouhodobě nezaměstnaných osob, osob s nízkou úrovní kvalifikace, nebo s kvalifikací, která nevyhovuje současným požadavkům zaměstnavatelů a tím zlepšit a podpořit jejich začlenění na trh práce.

Aktivity projektu

Výběr účastníků

Vhodní uchazeči byli vytipováni Úřadem práce v Litoměřicích, případně byli zařazeni uchazeči z databáze realizátora. Na základě prezentace se účastníci dobrovolně rozhodli o účasti v projektu.

Pracovní diagnostika

Pracovní diagnostika byla složena především z osobních pohovorů, při nichž bylo zjišťováno jaké měl účastník předpoklady, schopnosti, co umí, co by mohl a chtěl dělat. Na základě těchto pohovorů a diskuzí během motivačních setkání došlo k vytipování a výběru nejvhodnější profesní orientace a stanovení individuálních akčních plánů vedoucích k dosažení tohoto cíle.

Motivační kurzy

V průběhu motivačních aktivit získal účastník důvěru ve své schopnosti, jistotu v komunikaci a stal se aktivnějším. Účastník se naučil zpracovávat potřebné dokumenty pro personální pracovníky, naučil se správně komunikovat s úřady, zaměstnavateli. Během celé účasti v projektu, zejména však v průběhu motivačních kurzů byl kladen důraz na vzdělávání účastníků v oblasti environmentální tématiky – tedy vztahu k životnímu prostředí a moderním přístupům k jeho ochraně.
V průběhu aktivní účasti v projektu (motivační kurzy, praxe, rekvalifikace, návštěvy zaměstnavatelů) mohl účatnk využívat doprovodných opatření jako je hlídání dětí, proplácení jízdného a zdravotních prohlídek spojených s účastí v aktivitách projektu. K dispozici bylo účastníkům informačně poradenské centrum s kvalifikovanou pomocí laických i odborných poradců, počítač s připojením k internetu, telefony, fax, denní tisk.

Profesní školení a praxe u zaměstnavatelů

Na základě předchozího mapování byla realizována vhodná rekvalifikace a praxe u zaměstnavatelů. Praxe účastníků byla předpokládá již během rekvalifikačního kurzu, následně pak u zaměstnavatelů po dobu 1-2 měsíců. Obě tyto aktivity byly cíleně zaměřené na možnost budoucího uplatnění účastníků projektu na trhu práce. Rekvalifikace byly realizovány akreditovaným dodavatelem služby. Při realizaci praktických stáží byl realizátor veden snahou o sjednání praxe u zaměstnavatelů s reálným předpokladem následného uplatnění a v návaznosti na zvolený profesní směřování účastníka.

Dotovaná zaměstnání

Realizátor projektu využíval možnosti dotace části účastníků projektu formou tzv. dotovaných míst. V praxi se jednalo o podíl na zajištění části mzdových nákladů na nově vytvořené pracovní místo, na které byl umístěn účastník projektu. Výše tzv. příspěvku byla možná až do 75% celkových mzdových nákladů, nejvýše však do 10. 000,- Kč/měsíc. Příspěvek byl vyplácen po dobu 8 -10 měsíců.

Nedotovaná zaměstnání

Jedním z hlavních cílů projektu bylo uplatnění účastníků. K tomuto cíli směřovaly všechny aktivity a činnosti v projektu. Vhodné zaměstnání bylo každému účastníku zprostředkováváno již dnem vstupu do projektu. Účastníci byly vedeni k aktivní a samostatné účasti na celém procesu. Účastník mohl být umístěn na trh práce v kterékoliv jeho části.

Monitorovací ukazatele a výstupy

Výsledky a výstupy plán muži ženy cíl muži ženy
Počet účastníků v projektu 60 40 60 112 27 85
Počet úspěšných absolventů projektu 54  40 60 86 18 68
Počet účastníků v MK (bězích) 60 40 60 89 19 70
Počet úspěšných absolventů MK 60 40 60 86 18 68
Počet účastníků v rekvalifikacích 42 50 50 63 20 43
Počet úspěšných absolventů RKV 33 50 50 57 19 38
Počet účastníků, kteří si zvýšili kvalifikaci 54 50 50 86 18 68
Počet motivačních kurzů (běhů) 6      9    
Počet motivačních programů 3     4    
Počet rekvalifikačních kurzů 8     25    
Doprovodná  opatření 8     8    
Počet umístěných účastníků do zaměstnání 20     56 12 44
Počet nových pracovních míst u realizátora 4 50 50 4 2 2
Počet účastníků, kteří si zvýšili kvalifikaci v IT 54 50 50 102 20 82
Podíl partnerů 1      0    
Počet osob v doprovodných opatřeních 60 50 50 100 35 65
Počet podpořených osob nad 50 let 20 50 50 36 13 23
Počet podpořených osob - matky s dětmi 20   100 42   42
Počet podpořených osob do 29 let 20 50 50 31 10 21
ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.