Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Regionální vzdělávací a informační centrum v Krupce

Projekt byl financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.06.3/0023

Partneři projektu

 • Město Krupka
 • TEKO Trmice, a.s.
 • Občanské sdružení AMARE
 • Romské občanské sdružení Bílina

Datum zahájení realizace:
1. 8. 2006
Datum ukončení realizace:
1. 3. 2008

Místo realizace

Ústecký kraj, okres Teplice, město Krupka

Komu byl projekt určen

Všem krátkodobě i dlouhodobě nezaměstnaným, uchazečům se základním vzděláním, vyučeným, bez praxe, především pak matkám s dětmi, ženám po mateřské dovolené, osobám do 25 let věku a nad 50 let věku a lidem ohroženým nezaměstnaností.

Hlavní cíl projektu

Vytvoření fungujícího vzdělávacího informačního centra, které poskytuje nejen informace o volných pracovních místech a požadavcích zaměstnavatelů na ně, ale také poskytuje zázemí a podmínky pro možnou změnu kvalifikace nebo profesní orientace na trhu práce uchazečům a zájemcům o zaměstnání.

Aktivity projektu

Program NOVÁ ŠANCE byl zaměřen na zvyšování zaměstnanosti v regionu aktivní politikou zaměstnanosti (APZ). Zejména se jedná o navázání kontaktů a rozvoje spolupráce se zaměstnavateli v průmyslové zóně v Krupce, s obcemi a městy, ale také vzdělávacími institucemi tak, aby byly vytvořeny základní podmínky pro využití části nezaměstnaných k cílené přípravě na nově vznikající pracovní místa. Součástí programu byl kurz „Počítač a já“, zaměřený na zvýšení počítačové gramotnosti účastníků a rozvoj informační společnosti.

Program MOTIVACE podporoval spolupráci mezi partnery, podnikateli a nestátními neziskovými organizacemi. Byl realizován formou motivačních kurzů s případně následující rekvalifikací pro specifické skupiny uchazečů o zaměstnání. Součástí byl kurz „Počítač a já“.

Jedním z hlavních cílů projektu bylo uplatnění účastníků. K tomuto cíli směřovaly všechny aktivity a činnosti již od samotného vstupu účastníka do projektu.

Monitorovací ukazatele a výstupy

Monitorovací indikátory Plán Cíl %
Počet účastníků v projektu 80 89 112
Počet úspěšných absolventů projektu 76 80 105
Počet absolventů pracovní diagnostiky 80 86 108
Počet účastníků v motivačních kurzech 80 86 108
Počet úspěšných absolventů motivačních kurzů 76 80 105
Počet účastníků v rekvalifikačních kurzech 60 54 90
Počet úspěšných absolventů rekvalifikačních kurzů 48 51 106
Počet absolventů kurzů s komponentou IT 76 90 118
Počet absolventů kurzů s komponentou ŽP 80 80 100
Počet absolventů praxe 24 29 120
Počet podpor - doprovodných opatření 6 6 100
Počet podpořených dotovaných míst 12 14 117
Počet účastníků uplatněných na TP ( včetně DM ) 20 57 285

Zhodnocení projektu

Pro realizaci projektu byla vytvořena 4 pracovní místa u společnosti JOB ASISTENT s.r.o.
Do projektu vstoupilo 89 účastníků z mikroregionu Krupka, Teplic a blízkého okolí.
Do programu NOVÁ ŠANCE bylo zařazeno 67 účastníků a úspěšně zakončilo 60.
Do programu MOTIVACE bylo zařazeno 22 účastníků a úspěšně zakončilo 20.
Program Počítač a já absolvovalo 60 účastníků.
Pracovní diagnostiku absolvovalo 86 účastníků.
7 běhů motivačních kurzů absolvovalo 80 účastníků, z toho zakončilo 59 osvědčením. 21 účastníků získalo zaměstnání již v průběhu motivačního kurzu.
Rekvalifikační kurzy absolvovalo 51 účastníků a následně získalo 21 účastníků zaměstnání v oboru. 7 účastníků absolvovalo kurz Anglického jazyka a 7 účastníků kurz Komunikace.
Praktické stáže se zúčastnilo 29 účastníků a následně 17 účastníků získalo zaměstnání u stejného zaměstnavatele.
14 pracovních míst bylo vytvořeno s podporou dotace na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli v regionu. Mimo dotaci bylo do pracovního poměru umístěno 43 účastníků. 21 účastníků, kteří našli díky projektu zaměstnání, bylo z Krupky, 12 z Teplic a 10 odjinud.
Informační a poradenské místo
Od září 2006 do února 2008 využilo služeb kontaktního centra v Krupce i v Teplicích přes 600 klientů. V roce 2006 kontaktovalo IPC 130 klientů, v roce 2007 již 420.
V projektu byla hlavní pozornost věnována zprostředkování zaměstnání pro účastníky projektu. Důležitou roli sehrává aktivní vyhledávání pracovních příležitostí přímo pro konkrétní jedince a umění reagovat na požadavky zaměstnavatelů v regionu. Tomuto cíli byl přizpůsoben i výběr realizovaných školení a doškolovacích kurzů. Z absolventů rekvalifikačních kurzů, které byly přímo zaměřeny na změnu nebo získání nové kvalifikace bylo následně zaměstnáno 42%. Získat praktickou zkušenost u zaměstnavatele využila 1/3 všech zúčastněných a následně 60% získalo pracovní smlouvu u stejného zaměstnavatele. Z této skutečnosti je patrné, že i zaměstnavatel potřebuje určitý čas k ověření pracovních dovedností zájemců o zaměstnání a praktická stáž mu tento prostor poskytuje.
Pracovní uplatnění absolventů projektu na trhu práce je více než 70% v časovém horizontu tří měsíců. Tato skutečnost potvrdila, že cílenou podporou a motivací uchazečů o zaměstnání lze dosáhnout následného uplatnění ve velmi krátké době u všech věkových i jinak znevýhodněných skupin.

Spolupracující společnosti a organizace

 • ÚP v Teplicích
 • ÚP v Ústí nad Labem
 • Colortec
 • FITA – servis jeřábů
 • JIPEWO
 • Auto-Kabel Krupka
 • DD Dubí
 • LOTHER SECURITY
  ELEKTRONIC s.r.o.
 • Město Krupka
 • TEKO Trmice
 • MONSTAV, spol. s r.o.
 • NV LEVL s.r.o.
 • Zdeněk Fuchs – POKR
 • J.E.S. stavební společnost
 • OLPE plus, s.r.o.
 • Agentura B+B, Krupka
 • Knauf  Insulation
 • Leoš LABUTA, Roztoky u Prahy
 • ARCH-PROSTAV, Sulejovice
 • A+M Consulting, s.r.o.
 • DD Bystřany
 • ExVA s.r.o., Teplice
 • Heinz Urban, Modlany
 • Pavel Vácha, Krupka
 • Petr Drábek, Ústí nad Labem
 • SIVRE, Ústí nad Labem
 • Autoškola JANA, Bílina
 • Mechanika, Teplice
 • DD Chlumec
 • AVCU s.r.o., Praha 5
 • AWF, Praha 8
 • HAVI s.r.o., Teplice
 • Marius Pedersen a.s.
 • Lahůdky JITŘENKA s.r.o.
 • Bon Art Production s.r.o.
 • ZŠ Krupka, Karla Čapka 270
 • Restaurace Klášterní Zátiší
 • Trinet a.s.

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.