Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením

Projekt byl financován z fondu Phare.
 

Místo realizace: Ústecký kraj, okres Teplice, město Krupka
Partner Českého institutu interních auditorů

Cíle projektu

Podpořit každého účastníka projektu, motivovat a posílit aktivitu při hledání a udržení pracovního místa, usnadnit cestu k nalezení uplatnění, zprostředkovat zaměstnání a uplatnit na trhu práce 17 účastníků.
U žáků ZŠ podpořit jejich motivaci k dokončení vzdělání, k dalšímu vzdělávání výběrem vhodného učebního oboru a jeho dokončení. 

Cílové skupiny

Uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní nebo ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností, především osoby ohrožené sociálním vyloučením – matky s dětmi do 15 let, samoživitelky, matky vracející se na trh práce po mateřské dovolené, sociálně slabší osoby, příslušníci menšin, osoby nad 50 let věku, osoby do 25 let věku bez praxe.
Žáci vycházejících ročníků základní školy.

Aktivity projektu

  • Výběr a oslovení účastníků
  • Motivační kurzy
  • Program počítačové gramotnosti
  • Rekvalifikační kurzy
  • Doprovodná opatření na získání a udržení zaměstnání
  • Poradenství
  • Zprostředkování zaměstnání
  • Publicita

Zhodnocení projektu

Projekt probíhal ve dvou programech:
1. Motivace a práce pro UoZ dlouhodobě nezaměstnané
2. Motivace a vzdělávání pro žáky ZŠ ohrožené předčasným ukončením školní docházky a následnou nezaměstnaností
 

Programem „Motivace a práce“ realizovaném ve 4 bězích prošlo 45 účastníků. Jednotlivé běhy byly přizpůsobeny složení skupin. Hlavním cílem programu bylo motivovat dlouhodobě nezaměstnané ke změně kvalifikace, přístupu k potřebě dalšího vzdělávání ale i zvyšování kvalifikace a tím i možnosti uplatnění na trhu práce. Uplatnění na trhu práce nalezlo 30 klientů, tedy více jak 65% všech zúčastněných.

Program „Motivace a vzdělávání“ pro žáky základní školy ohrožené předčasným ukončením školní docházky byl zaměřen na změnu myšlení, chování, přístupu mladé generace ke vzdělávání a rozvoji osobních schopností a dovedností s další možností jejich uplatnění na trhu práce. Program byl realizován atraktivní formou tak, aby zaujal účastníky především svou otevřeností, neformálností i schopností je „vtáhnout“ do diskuse o problému a následně je zapojit do jeho řešení. Tímto způsobem byla vytvořena pozitivní motivace účastníků k dalšímu vzdělávání, získávání odborností, rozvíjení schopností. Pozornost byla zaměřena také na práci s rodiči. Velká část programu byla věnována poradenství pro rozhodování o dalších vzdělávacích aktivitách po ukončení školní docházky. Cílovou skupinu žáků základní školy tvořili žáci 9. tříd, 8. tříd a také 7. tříd. 

Monitorovací ukazatele a výstupy

 Monitorovací indikátory Plán Cíl
 Počet účastníků v projektu  70  74
 Počet úspěšných absolventů projektu  65  66
 Počet účastníků v motivačních kurzech  40  44
 Počet účastníků v rekvalifikačních kurzech  20  12
 Počet účastníků, kteří zvýší svou kvalifikaci  30  36
 Počet motivačních kurzů  4  4
 Počet rekvalifikačních kurzů  4  4
 Doprovodná opatření  4  4
 Počet uplatněných z celého projektu  15  30
 Počet podpořených pracovních míst  4  4
 Počet účastníků, kteří zvýšili svou znalost práce s PC  60  70
 Počet osob v doprovodných opatřeních  40  44
ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.