Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Otevřené dveře

Grantový projekt
byl spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Prioritní osa: 3. - Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory: 3.3. – Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
Cílová skupina: Fyzické osoby starší 50 let, osoby do 25 let a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace.
Číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/56.00078
Zahájení realizace projektu: 1. 12. 2010
Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2012
Místo realizace: Teplice, Masarykova 31

Cíle projektu

poskytování komplexních služeb (poradenských, vzdělávacích a asistenčních) CS, které vedli ke zvýšení adaptability na TP, motivace k dalšímu vzdělávání a uplatnění v prostředí měnících se podmínek TP a v několika případech k rozhodnutí zahájit vlastní podnikání. Účastníci projektu prošli třemi základními programy, které byly zaměřeny na konkrétní potřeby jednotlivců.

Základní principy projektu vedoucí k dosažení hlavních cílů

 • vytvoření JOB POINTu - zázemí pro poskytování poradenství a vzdělávání účastníkům projektu
 • individuální přístup ke všem účastníkům
 • zvýšení všeobecných kvalifikačních znalostí a dovedností jednotlivců
 • cílené monitorování skutečné poptávky po profesích a dalších požadavků zaměstnavatelů
 • poskytování rekvalifikačních kurzů a dalšího vzdělávání
 • pomoc při vyhledání zaměstnání pro účastníky
 • vytvoření podmínek pro samostatné vyhledání zaměstnání účastníkem, včetně možnosti sebezaměstnání
 • naplňování principu rovných příležitostí ve všech aktivitách a fázích projektu
 • osobní pomoc při založení vlastní firmy (OSVČ) a poradenství v počátku podnikání

Aktivity projektu

Výběr účastníků
Ve spolupráci s ÚP v Teplicích, s využitím vlastní databáze, vyhodnocením požadavků spolupracujících zaměstnavatelů a s využitím publicity (letáků a inzercí) bylo do projektu vybráno celkem 76 účastníků, kteří se zapojili do jednoho ze tří programů.

I. Program Podnikatel/ka

Byl realizován ve dvou bězích v celkové délce 3 měsíců. Cílem programu bylo seznámit účastníky se základy podnikatelské problematiky, možnostmi podpory podnikání, marketingu a zároveň pomoci rozvinout podnikatelský záměr. Součástí programu byla možnost absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu „Základy podnikání“ s výstupem osvědčení s celostátní platností, který je podmínkou pro čerpání bezúročného úvěru od finančních institucí podporujících začínající podnikatele a finanční podpory při zahájení podnikání poskytované ÚP.

Hlavní témata v programu:

 • osobnost podnikatele
 • marketing a prodej
 • personální otázky
 • využití zdrojů financování a podpory
 • právní aspekty podnikání
 • psychologie podnikatele
 • zpracování podnikatelského záměru
 • základy účetnictví a daňová evidence
 • zákony o zdravotním a sociálním pojištění
 • komunikace, práce v týmu, stress management, prezentace

II. Program Nejste sami
Základem programu byla motivace a aktivizace účastníků, obnova pracovních návyků, povzbuzení, že současná situace není bezvýchodná, poradenství a pomoc při vyhledávání pracovních míst.

Hlavní témata v programu:

 • orientace na trhu práce
 • motivace
 • rozvoj osobností a schopností pro trh práce
 • právní a finanční minimum

III. Program Nová profese
Program cíleně připravoval vybrané účastníky na profese, které byly žádány zaměstnavateli a podnikatelskou sférou, ale i pro možnosti rozvinout vlastní podnikatelské aktivity.

Hlavní aktivity v programu:

 • výběr účastníků
 • pracovně osobnostní diagnostika
 • rekvalifikace na pomáhací profese a služby
 • kurz rozvoje osobnosti
 • kurz obsluhy osobního počítače nebo řízení motorových vozidel

Zaměření a rozsah projektu
Projekt byl realizován v okrese Teplice od prosince 2010 a probíhal po dobu 24 měsíců.
Do projektu se postupně zapojilo 76 zájemců z cílových skupin, kteří byli rozděleni do jednotlivých programů.

Přímá podpora
Cílem přímé podpory bylo sociálně slabším účastníkům poskytnout cílenou pomoc k odstranění překážek, které by znemožňovali jejich účast v projektu.
Jednalo se o příspěvek na stravné, cestovné, hlídání dětí, nebo závislé osoby v domácnosti, ubytování při přímé účasti na aktivitách projektu.

Otevřené dveře – 4. prezentace Program Nejste sami

4. prezentace pro uchazeče z evidence Úřadu práce v Teplicích proběhlo ve dnech 26. 10. 2011 a 27. 10. 2011 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu práce v Teplicích.

Otevřené dveře – 5. prezentace Program Nová profese

5. prezentace pro uchazeče z evidence Úřadu práce v Teplicích proběhlo v zasedací místnosti Úřadu práce v Teplicích ve dnech 23. - 24. 11. 2011 od 9.00 hodin.

Otevřené dveře – 6. prezentace Program Podnikatel/ka

6. prezentace pro uchazeče z evidence Úřadu práce v Teplicích proběhlo v zasedací místnosti Úřadu práce v Teplicích dne 9. 5. 2012 od 9.00 hodin.

Dosažené výstupy k 31.11.2012

Projekt byl k 30.11.2012 ukončen.
Na základě prezentačních schůzek vstoupilo do programu Podnikatel/ka 22 účastníků.
Program Podnikatel/ka úspěšně dokončilo 17 účastníků.
Na základě prezentačních schůzek vstoupilo do programu Nová Profese 26 účastníků.
Úvodní modul absolvovalo 26 účastníků.
Pracovně-osobnostní diagnostiku absolvovalo 20 účastníků.
Kurz rozvoje osobnosti absolvovalo 23 účastníků.
Kurz obsluhy PC absolvovalo 23 účastníků.
Na základě prezentačních schůzek vstoupilo do programu Nejste sami 28 účastníků.
Pracovně osobnostní diagnostiku absolvovalo 20 účastníků.
Motivační modul absolvovalo 26 účastníků.
Rekvalifikační kurzy úspěšně absolvovalo 45 účastníků. 
Praxe absolvovalo 42 účastníků. 
V průběhu realizace projektu získalo zaměstnání 52 účastníků, z toho 11 z nich bylo podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele.

 

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.