Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Mobilní centrum pracovních příležitostí

Projekt byl spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Prioritní osa: 2 - Aktivní politiky trhu práce
Oblast podpory: 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Cílová skupina: fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku (ženy, bylo však možné i zapojení mužů v obdobné situaci).
Tyto osoby byly nejen početně nejvíce zastoupené a ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, ale kumulovaly v sobě několik handicapů, které je omezovaly a znesnadňovaly jim návrat na pracovní trh. Současně byla pozornost věnována romské komunitě.
Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00249
Zahájení realizace projektu: 1. 4. 2011
Ukončení realizace projektu: 31. 3. 2013
Místo realizace: obce Ústeckého kraje
Kontaktní místo: Benešovo náměstí 3282, 415 01 Teplice

Cíle projektu
Poskytnout cílovým skupinám poradenské, vzdělávací a asistenční služby v oblasti trhu práce a zvýšit dostupnost těchto služeb prostřednictvím mobilního centra pracovních příležitostí, které bylo ve vytipovaných oblastech k dispozici účastnicím. Cílem bylo zvýšení motivace účastnic ke změně postavení a situace na trhu práce, k dalšímu vzdělávání, změně kvalifikace a odstranění bariér bránících v aktivitách účastnic.

Základní princip projektu
Důraz byl kladen na individuální přístup a citlivé respektování specifických potřeb každé účastnice. Hlavní předností projektu byla jeho mobilita, tzn. že centrum dojíždělo za účastnicemi do místa bydliště, nikoliv účastnice za aktivitami do centra města. Součástí projektu byl i rozvoj spolupráce se zaměstnavateli v regionu vedoucí k podpoře vytváření nových pracovních míst či jejich udržení.

Zaměření a rozsah projektu
Projekt byl realizován ve vytipovaných oblastech Ústeckého kraje od dubna 2011 do března 2013. Do projektu se postupně zapojilo nejméně 6 obcí a až 86 účastnic z uvedené cílové skupiny.

Doprovodná opatření
Cílem doprovodných opatření bylo vytvořit rovné příležitosti k účasti v projektu. Po celou dobu aktivní účasti v projektu byla účastnicím poskytována doprovodná opatření, jednalo se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné, hlídání dětí apod. Tato opatření směřovala k odstranění bariér, které mohly bránit účastnicím v účasti v podobných aktivitách. Pro účastnice byly všechny aktivity hrazeny z prostředků projektu.

Termíny jednotlivých běhů

Obec č. 1:
srpen 2011 Vstup účastníků do projektu 
  Mobilní regionální asistenční program I
  Mobilní týdny podpory
  Rekvalifikace a praxe
  Poradenství a zprostředkování zaměstnání

Obec č. 2:
září 2011 Vstup účastníků do projektu  
  Mobilní regionální asistenční program II
  Mobilní týdny podpory
  Rekvalifikace a praxe
  Poradenství a zprostředkování zaměstnání

Obec č. 3:
říjen 2011 Vstup účastníků do projektu
  Mobilní regionální asistenční program III
  Mobilní týdny podpory
  Rekvalifikace a praxe
  Poradenství a zprostředkování zaměstnání

Obec č. 4:
listopad 2011 Vstup účastníků do projektu
  Mobilní regionální asistenční program IV
  Mobilní týdny podpory
  Rekvalifikace a praxe
  Poradenství a zprostředkování zaměstnání

Obec č. 5:
prosinec 2011 Vstup účastníků do projektu
  Mobilní regionální asistenční program V
  Mobilní týdny podpory
  Rekvalifikace a praxe
  Poradenství a zprostředkování zaměstnání

Obec č. 6:
leden 2012 Vstup účastníků do projektu
  Mobilní regionální asistenční program VI
  Mobilní týdny podpory
  Rekvalifikace a praxe
  Poradenství a zprostředkování zaměstnání

Sborník (.pdf)

Projektový manažer: Ing. Zdeněk Mach, tel: 737 444 602

Podporujeme vaši budoucnost www.esfcr.cz.

 

Archiv aktualit

5. prezentace

5. prezentace pro uchazeče z evidence Úřadu práce v Teplicích proběhne v zasedací místnosti Úřadu práce v Teplicích dne 28. 11. 2011 od 9.00 hodin.

6. prezentace

6. prezentace pro uchazeče z evidence Úřadu práce v Teplicích proběhne v zasedací místnosti Úřadu práce v Teplicích dne 4. 1. 2012 od 9.00 hodin.

Březen 2013

Na základě prezentačních schůzek vstoupilo do projektu 86 účastnic.
Vstupní modul absolvovalo 84 účastnic – aktivita ukončena.
Pracovně-osobnostní diagnostiku absolvovalo 80 účastnic – aktivita ukončena.
Motivační modul absolvovalo 81 účastnic – aktivita ukončena. 
Modul PC gramotnosti absolvovalo 80 účastnic – aktivita ukončena. 
Rekvalifikační kurzy úspěšně absolvovalo 39 účastnic – aktivita ukončena.
Praxe absolvovalo 25 účastnic – aktivita ukončena.
Do dnešního dne získalo zaměstnání 37 účastnic, z toho z nich bylo podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele – aktivita ukončena.

Dne 31.3.2013 skončila realizace projektu „Mobilní centrum pracovních příležitostí“ spolufinancovaném z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
Shrnující zprávu o projektu naleznete zde

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.