Vzdělávací, informační a poradenské centrum

S podporou za prací na Děčínsku

Regionální individuální projekt

byl spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ.

Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/13.00079
Zadavatel: Úřad práce v Děčíně
Zahájení projektu: 1. 10. 2010
Ukončení projektu: 31. 10. 2012
Zahájení realizace služeb subdodavatelem: 1. 12. 2010
Kontaktní místo subdodavatele: Radniční 23/1, 405 02 Děčín (1. patro)

Projekt probíhal v okrese Děčín, realizátorem projektu byla Poradna pro občanství / občanská a lidská práva, JOB ASISTENT s.r.o. se na této zakázce podílel jako subdodavatel pro zajištění rekvalifikačních kurzů, praxí a zprostředkování zaměstnání.

Cílová skupina
Uchazeči i zájemci o zaměstnání ze sociálně vyloučených lokalit a lokalit s prvky sociálního vyloučení v Děčíně. 

Cíle projektu
Poskytnout komplexní služby (poradenství, aktivizace, motivace, rekvalifikace, navazující praxe, pracovní asistence a podpora pracovních míst) účastníkům projektu, kteří žijí ve znevýhodněném prostředí sociálně vyloučených lokalit a lokalit, ve kterých se již projevily prvky sociálního vyloučení, a jejich postupné začlenění na trh práce.

Aktivity projektu
Po zvolení vhodných aktivit, diagnostiky a na základě zvýšené motivace účastníka byly zajištěny krátkodobé nebo střednědobé rekvalifikační kurzy zaměřené na získání kvalifikace pro výkon konkrétní pracovní činnosti. Zapojeno bude 120 účastníků.
Pro 30 účastníků byla sjednána praxe na pracovištích u konkrétního zaměstnavatele, která ověřila pracovní schopnosti účastníka a pomohla upevnit nebo znovu obnovit jeho pracovní návyky.
Následně bylo 50 účastníkům zprostředkováno zaměstnání. Vytipování vhodného zaměstnání navazovalo na poradenské aktivity, výstupy z rekvalifikačních kurzů a celkovou spolupráci účastníka s týmem trhu práce.

Pro zaměstnavatele
Podpora účastníků při nástupu do zaměstnání byl tzv. příspěvek na mzdové náklady zaměstnavatele při vytvoření pracovního místa, na které byl umístěn účastník projektu, který činí

15.000,-Kč /měsíc po dobu 12 měsíců

V průběhu projektu bylo do zaměstnání umístěno 50 účastníků; z toho 20 na nově vytvořená pracovní místa a 30 na místa vyhrazená. V projektu byly prosazovány rovné příležitosti.

Zaměření a rozsah projektu
Projekt byl realizován v okrese Děčín od října 2010 a probíhal po dobu 24 měsíců.
Do projektu se zapojilo 200 účastníků ve třech plánovaných cyklech.

Doprovodná opatření
V rámci aktivizačních a poradenských aktivit v projektu byla účastníkům poskytnuta doprovodná opatření, jednalo se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné hlídání dětí, vstupní zdravotní prohlídky apod. Tato opatření směřovala k odstranění bariér, které mohly bránit účastníkům v účasti v podobných aktivitách. Pro účastníky byl projekt a všechny jeho aktivity zcela zdarma.

Termíny zahájení jednotlivých cyklů

  • 1. cyklus - říjen 2010
  • 2. cyklus - březen 2011
  • 3. cyklus - červenec 2011

Více informací:
Martin Karhánek, tel: 739 433 298, e-mail: karhanek@job-asistent.cz

Podporujeme vaši budoucnost www.esfcr.cz.

 

Archiv aktualit:

2. cyklus

Aktivity pro účastníky 1. cyklu byly ukončeny. Zahajujeme realizaci 2. cyklu. V plánu jsou rekvalifikační kurzy, praxe i podpora uplatnění účastníků formou dotovaných míst. V dalším období bude probíhat výběr účastníků do 3. cyklu. Cílem je naplnění kapacity projektu 200 účastníků.

Výstupy z aktivit 1. cyklu:

Rekvalifikační kurzy: 35 účastníků vstoupilo do kurzů, úspěšně absolvovalo 30
Praxe: 15 účastníků absolvovalo praxi u zaměstnavatele
Dotovaná místa: 15 účastníků bylo podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele

Plánujeme:

Rekvalifikační kurzy:

  • Základy obsluhy osobního počítače
  • Obsluha motovozíku a elektrovozíku
  • Obsluha křovinořezu a motorové sekačky
  • Vazba květin
  • Svařování
  • Nadále budeme podporovat vstup účastníků na trh práce formou praxí a dotovaných míst.

Pokud máte zájem o více informací nebo se chcete zapojit do projektu (účastník nebo zaměstnavatel), kontaktujte nás.

Leden 2012

V uplynulém roce byly ukončeny výběry do 2. a následně i 3. cyklu projektu. Byla dosažena a mírně překročena cílová hodnota vybraných účastníků, celkový počet je momentálně 210 osob.

V lednu a únoru 2012 bude dosaženo i dalších cílových hodnot projektu, v rekvalifikacích, praxích i uplatnění účastníků v rámci dotovaných pracovních míst. K předčasnému ukončení pracovních poměrů dochází minimálně a průběžně jsou zajišťována přeobsazení. Cíle projektu jsou průběžně plněny.

Závěr projektu

Po úspěšném naplnění všech požadovaných indikátorů, realizaci 120 rekvalifikačních kurzů, 30 praxí a uplatnění 55 účastníků, je nyní plánován na 26. 10. 2012 zadavatelem – Úřadem práce závěrečný workshop a konference k ukončení a zhodnocení projektu.
Spolu s realizátorem – Poradnou pro občanství/občanská a lidská práva bude prezentován průběh, dosažené cíle i dopady projektu na cílovou skupinu – osoby ze sociálně vyloučených lokalit a lokalit s prvky sociálního vyloučení v Děčíně.

 

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.