Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Překonané bariéry

Projekt byl spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Prioritní osa: 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory: 3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
Cílová skupina: Osoby starší 50 let, osoby do 25 let a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
Číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/31.00045
Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2010
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2011
Místo realizace: Teplice, Benešovo náměstí 3282

Cíle projektu
Vytvořili jsme podmínky a cíleně jsme motivovali účastníky ke změně svého postavení na trhu práce. Poskytli jsme poradenské, vzdělávací a asistenční služby účastníkům projektu, které vedly k získání lepších schopností při hledání a udržení nového pracovního místa.

Základní princip projektu
Individuálně a citlivě jsme přistupovali ke všem účastníkům. Obsah projektu byl zaměřen na motivaci účastníků, individuální podporu a rozvoj dalšího profesního vzdělávání. Poradenství ve všech oblastech dle specifických potřeb účastníků bylo poskytnuto odborníky v Asistenčním centru, které bylo snadno dostupné pro všechny účastníky a současně zde byla účastníkům poskytována přímá podpora a doprovodná opatření.

Aktivity projektu
V průběhu projektu účastníci absolvovali následující aktivity: výběr účastníků, vstupní screaning a diagnostika, motivační moduly, rekvalifikační kurzy, praxe a pracovní ochutnávky, poradenství a zprostředkování zaměstnání. Aktivity na sebe navazovaly a vytvářely vhodné prostředí pro zachování lidské důstojnosti a individuality jedince a umožňovaly zvýšit šance účastníků na návrat nebo vstup na trh práce.
Vzdělávací programy byly zaměřené na rozvoj sociálních dovedností, prezentačních schopností, počítačovou gramotnost a informační služby, zvýšení motivace k sebezaměstnání a uplatnění na trhu práce. Významnou součástí byla průběžná individuální práce s účastníky. Každý účastník měl přiděleného osobního poradce a tento jej aktivně provázel celým projektem. V projektu byly využity také netradiční aktivity, jako jsou exkurze, praktické stáže a „ochutnávky práce“ u zaměstnavatelů.

Zaměření a rozsah projektu
Projekt byl realizován v okrese Teplice od ledna 2010 a probíhal po dobu 24 měsíců. Cílem bylo zapojení 100 zájemců z cílových skupin, kteří byli rozděleni do 4 samostatných běhů, z toho 70 účastníků mělo projít rekvalifikačním kurzem a pro 26 účastníků mělo být v průběhu projektu zprostředkováno zaměstnání. Do projektu se skutečně zapojilo 142 uchazečů o zaměstnání, z toho 102 účastníků vstoupilo do rekvalifikace a 87 jich získalo osvědčení o absolvování kurzu. 35 účastníků v průběhu projektu získalo zaměstnání. Výstupy jsou popsány v přiložené závěrečné zprávě.

Doprovodná opatření
Po celou dobu aktivní účasti v projektu byla účastníkům poskytována doprovodná opatření, jednalo se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné, hlídání dětí, ubytování apod. Tato opatření směřovala k odstranění bariér, které mohly bránit účastníkům v účasti v podobných aktivitách.

Termíny jednotlivých běhů

1. běh:
březen – duben 2010 Výběr účastníků 
květen 2010 Vstupní modul
červen – červenec 2010 Diagnostický a motivační modul
červenec – říjen 2010 Rekvalifikace a praxe
říjen 2010 – listopad 2011 Poradenství a zprostředkování zaměstnání

2. běh:
červenec 2010 Výběr účastníků 
srpen 2010 Vstupní modul
říjen 2010 Diagnostický a motivační modul
říjen 2010 – březen 2011 Rekvalifikace a praxe
únor – listopad 2011 Poradenství a zprostředkování zaměstnání

3. běh:
prosinec 2010 Výběr účastníků 
leden 2011 Vstupní modul
únor 2011 Diagnostický a motivační modul
březen – červen 2011 Rekvalifikace a praxe
červen – listopad 2011 Poradenství a zprostředkování zaměstnání

4. běh:
duben 2011 Výběr účastníků 
květen 2011 Vstupní modul
červen 2011 Diagnostický a motivační modul
červenec – říjen 2011 Rekvalifikace a praxe
říjen – listopad 2011 Poradenství a zprostředkování zaměstnání

Projektový manažer: Ing. Zdeněk Mach, tel: 737 444 602

Výstupy z projektu

Podporujeme vaši budoucnost www.esfcr.cz

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.