Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Šance na změnu

Projekt je spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Prioritní osa: 2 - Aktivní politiky trhu práce
Oblast podpory: 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Cílová skupina: FO starší 50 let věku
Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/74.00061
Zahájení realizace projektu: 1. 5. 2012
Ukončení realizace projektu: 30. 4. 2014
Místo realizace: obce Karlovarského kraje
Kontaktní místo: Karlovarská 6, 364 53 Valeč

Cíle projektu
Hlavním cílem bylo dát šanci na změnu cílové skupiny, vytvořením „Centra pracovních příležitostí“ (CPP), které bylo poskytováno individuální poradenství a vzdělávání ve všech oblastech dle specifických potřeb cílové skupiny (komplexní poradenství) a tím zajistit a prosadit v praxi aktivity a cílená opatření vedoucí k uplatnění na trhu práce.

Cílem bylo:

  1. vytvoření CPP, které působilo postupně na několika místech v regionu (dle harmonogramu), bylo snadno dostupné pro všechny účastníky, poskytovalo (mimo jiné) individuální podporu a poradenství ve všech oblastech dle specifických potřeb cílové skupiny.
  2. podpora zaměstnatelnosti, podpora snižování a odstraňování překážek při vstupu na TP.
  3. motivace cílové skupiny ke změně kvalifikace.
  4. uplatnění maximální části účastníků projektu na trhu práce (minimálně 51%) rozvíjením spolupráce se zaměstnavateli.

Základní princip projektu
Důraz byl kladen na individuální přístup a citlivé respektování specifických potřeb každého účastníka. Hlavní předností byla částečná mobilita projektu, cíleně podporující především osoby z hůře dostupných míst, osoby v hmotné nouzi apod., dále podpora investic do motivace a vzdělávání cílové skupiny a zaměření projektu na získání kvalifikované a flexibilní pracovní síly. Součástí projektu byl i rozvoj spolupráce se zaměstnavateli v regionu vedoucí k podpoře vytváření nových pracovních míst či jejich udržení.

Zaměření a rozsah projektu
Projekt byl realizován ve vytipovaných oblastech Karlovarského kraje od května 2012 probíhal po dobu 24 měsíců. Do projektu bylo zapojeno celkem 63 účastníků ve čtyřech bězích a úspěšně bylo uplatněno 60%, (tedy 38 účastníků) na trhu práce.

Doprovodná opatření
Cílem doprovodných opatření bylo vytvořit rovné příležitosti k účasti v projektu. Po celou dobu aktivní účasti v projektu byla účastníkům poskytována doprovodná opatření, jednalo se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné, ubytování apod.
Tato opatření směřovala k odstranění bariér, které mohly bránit účastníkům v účasti v podobných aktivitách. Pro účastníky byly všechny aktivity hrazeny z prostředků projektu.

Termíny jednotlivých běhů

1. běh:  Výběr účastníků do projektu
Srpen 2012 Mobilní asistenční program I
  Modul rekvalifikací
  Modul odborných praxí
  Podpora uplatnění na trhu práce
  Individuální podpora a poradenství účastníkům
   
2. běh:  Výběr účastníků do projektu
Prosinec 2012 Mobilní asistenční program II
  Modul rekvalifikací
  Modul odborných praxí
  Podpora uplatnění na trhu práce
  Individuální podpora a poradenství účastníkům
   
3. běh:  Výběr účastníků do projektu
Březen 2013 Mobilní asistenční program III
  Modul rekvalifikací
  Modul odborných praxí
  Podpora uplatnění na trhu práce
  Individuální podpora a poradenství účastníkům
   
4. běh: Výběr účastníků do projektu
Červen 2013 Mobilní asistenční program IV
  Modul rekvalifikací
  Modul odborných praxí
  Podpora uplatnění na trhu práce
  Individuální podpora a poradenství účastníkům
   

 

Koordinátor projektu: Ing. Lenka Baxová, tel: 739 433 301

Podporujeme vaši budoucnost www.esfcr.cz

 

Aktuality - Archiv

1. prezentace

1. prezentace pro uchazeče z evidence Úřadu práce, kteří mají zájem vstoupit do projektu a jsou z obce Valeč a okolí.
Místo konání zasedací místnost Obecního úřadu ve Valči
5. 9. 2012 od 9.00 hodin
Zájemci o informace o projektu se mohou přihlásit u svého zprostředkovatele na Úřadu práce, případně kontaktovat přímo nás na baxova@job-asistent.cz nebo osobně na adrese:
JOB ASISTENT s.r.o., Karlovarská 6, 364 53 Valeč.

2. prezentace

2. prezentace pro uchazeče z evidence Úřadu práce, kteří mají zájem vstoupit do projektu a jsou z lokality Toužim a okolí.
Místo konání zasedací místnost Městského úřadu v Toužimi
10. 1. 2013 od 9.00 hodin
Zájemci o informace o projektu se mohou přihlásit u svého zprostředkovatele na Úřadu práce, případně kontaktovat přímo nás na info@job-asistent.cz nebo osobně na adrese:
JOB ASISTENT s.r.o., Karlovarská 6, 364 53 Valeč.

3. prezentace

3. prezentace pro uchazeče z evidence Úřadu práce, kteří mají zájem vstoupit do projektu a jsou z lokality Žlutice a okolí.
Místo konání Penzion Nad Hradbami Žlutice, ul. 5. května, 364 52 Žlutice
23. 5. 2013 od 9.00 hodin

Zájemci o informace o projektu se mohou přihlásit u svého zprostředkovatele na Úřadu práce, případně kontaktovat přímo nás na info@job-asistent.cz nebo osobně na adrese:
JOB ASISTENT s.r.o., Karlovarská 6, 364 53 Valeč.

4. prezentace

4. prezentace pro uchazeče z evidence Úřadu práce, kteří mají zájem vstoupit do projektu a jsou z lokality Bochov a okolí.
Místo konání Hotel Slunce, náměstí Míru 35, 364 71 Bochov
27. 8. 2013 od 9.00 hodin

Zájemci o informace o projektu se mohou přihlásit u svého zprostředkovatele na Úřadu práce, případně kontaktovat přímo nás na info@job-asistent.cz nebo osobně na adrese:
JOB ASISTENT s.r.o., Karlovarská 6, 364 53 Valeč.

Prosinec 2013

Na základě prezentačních schůzek vstoupilo do projektu 63 účastníků – aktivita ukončena.
Vstupní modul absolvovalo 61 účastníků – aktivita ukončena.
Pracovně-osobnostní diagnostiku absolvovalo 57 účastníků – aktivita ukončena.
Motivační program „Zpět do práce“ absolvovalo 59 účastníků – aktivita ukončena.
Rekvalifikační kurzy úspěšně absolvovalo již 27 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Ochutnávky práce absolvovalo 14 účastníků, odborné praxe absolvovalo 14 účastníků, proběhly 4 exkurze – aktivita dosud probíhá.
Do dnešního dne získalo zaměstnání 33 účastníků, z toho 18 z nich bylo podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele – aktivita dosud probíhá.

Leden 2014

Na základě prezentačních schůzek vstoupilo do projektu 63 účastníků – aktivita ukončena.
Vstupní modul absolvovalo 61 účastníků – aktivita ukončena.
Pracovně-osobnostní diagnostiku absolvovalo 57 účastníků – aktivita ukončena.
Motivační program „Zpět do práce“ absolvovalo 59 účastníků – aktivita ukončena.
Rekvalifikační kurzy úspěšně absolvovalo již 35 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Ochutnávky práce absolvovalo 14 účastníků, odborné praxe absolvovalo 16 účastníků, proběhlo 5 exkurzí – aktivita dosud probíhá.
Do dnešního dne získalo zaměstnání 36 účastníků, z toho 18 z nich bylo podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele – aktivita dosud probíhá.

Únor 2014

Na základě prezentačních schůzek vstoupilo do projektu 63 účastníků – aktivita ukončena.
Vstupní modul absolvovalo 61 účastníků – aktivita ukončena.
Pracovně-osobnostní diagnostiku absolvovalo 57 účastníků – aktivita ukončena.
Motivační program „Zpět do práce“ absolvovalo 59 účastníků – aktivita ukončena.
Rekvalifikační kurzy úspěšně absolvovalo již 35 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Ochutnávky práce absolvovalo 16 účastníků, odborné praxe absolvovalo 14 účastníků, proběhlo 5 exkurzí – aktivita dosud probíhá.
Do dnešního dne získalo zaměstnání 36 účastníků, z toho 18 z nich bylo podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele – aktivita dosud probíhá.

Březen 2014

Na základě prezentačních schůzek vstoupilo do projektu 63 účastníků – aktivita ukončena.
Vstupní modul absolvovalo 61 účastníků – aktivita ukončena.
Pracovně-osobnostní diagnostiku absolvovalo 57 účastníků – aktivita ukončena.
Motivační program „Zpět do práce“ absolvovalo 59 účastníků – aktivita ukončena.
Rekvalifikační kurzy úspěšně absolvovalo již 36 účastníků – aktivita ukončena.
Ochutnávky práce absolvovalo 15 účastníků, odborné praxe absolvovalo 16 účastníků, proběhlo 5 exkurzí – aktivita ukončena.
Do dnešního dne získalo zaměstnání 38 účastníků, z toho 18 z nich bylo podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele – aktivita ukončena.


Duben 2014

K dnešnímu datu byly všechny projektové aktivity ukončeny v souladu s projektovou žádostí a harmonogramem projektu. Veškeré stanovené cíle a monitorovací indikátory byly naplněny a mnohé překročeny. Všem členům projektového týmu, spolupracovníkům, dodavatelům, pracovníkům spolupracujícího ÚP a zaměstnavatelům velmi děkujeme za spolupráci při realizaci projektu. Také děkujeme všem účastníkům za jejich účast a aktivitu v jednotlivých aktivitách. Souhrnná zpráva z realizace projektu je k nahlédnutí zde.

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.