Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Cesta dlouhodobě evidovaného uchazeče k zaměstnání

Regionální individuální projekt

byl spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
Probíhal ve všech okresech Ústeckého kraje, část č. 6 byla realizována v Teplicích.

Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/13.00041
Zadavatel: Úřad práce v Ústí nad Labem
Zahájení realizace projektu dodavatelem: 1. 4. 2010
Ukončení realizace projektu dodavatelem: 31. 5. 2012

Cílová skupina
Osoby, které byly v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců, zejména uchazeči dle §33 Zákona o zaměstnanosti a osoby, které v rámci projektu ukončily evidenci a opětovně se zaevidovaly po méně než šesti měsících.

Cíle projektu
Podpořili jsme aktivizaci dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání, obnovili a zvýšili jejich zaměstnatelnost a vytvořili jsme optimální podmínky pro získání udržitelného zaměstnání. Projekt byl realizován ve spolupráci s Úřadem práce v Teplicích.

Základní principy projektu

 • prosazovali jsme individuální přístupu ke všem účastníkům
 • zvýšili jsme kvalifikační znalosti a dovednosti jednotlivců
 • cíleně jsme monitorovali skutečné poptávky po profesích a dalších požadavky zaměstnavatelů
 • poskytovali jsme rekvalifikační kurzy a další vzdělávání
 • osobní poradci poskytovali pomoc při vyhledání zaměstnání pro účastníky
 • vytvořili jsme podmínky pro samostatné vyhledání zaměstnání účastníkem, včetně možnosti sebezaměstnání
 • uplatňovali jsme princip rovných příležitostí ve všech aktivitách a fázích projektu

Motivační prvky pro zapojení klienta

 • větší možnost získat zaměstnání pro účastníka projektu (SÚPM, dotovaná místa)
 • možnost sebepoznání a výběru optimální cesty za zaměstnáním
 • možnost využití specifického poradenského procesu (bilanční, pracovní a zdravotní diagnostika)
 • doprovodné aktivity: příspěvek na dopravu, právní poradenství, stravování, příspěvek na ubytování, příspěvek na péči o závislé osoby, zdravotní průkazy
 • možnost asistence osobního poradce při vstupu klienta do zaměstnání
 • možnosti doplnění kompetencí pro získání zaměstnání
 • možnosti využití služeb informačně poradenského centra

Aktivity projektu

Výběr účastníků
Ve spolupráci s ÚP v Teplicích proběhly informační schůzky, jejichž cílem bylo postupné zapojení 609 účastníků do projektu.

CESTA k zaměstnání
Pro správnou volbu a soulad následujících aktivit se účastník zúčastnil různých forem diagnostiky, které zmapovaly schopnosti a dovednosti již získané, budoucí plány účastníka, a např. i jeho zdravotní stav.
426 účastníků absolvovalo zdravotní diagnostiku, cílem byla eliminace zdravotních překážek bránících zařazení do projektových aktivit a následného uplatnění na trhu práce.
183 účastníků absolvovalo bilanční diagnostiku, jejímž cílem bylo komplexní zhodnocení schopností a možností účastníka vzhledem k jeho možnostem uplatnění na trhu práce.
548 účastníků absolvovalo pracovní diagnostiku, na jejímž základě byli účastníci zařezováni do dalších aktivit, vzdělávání nebo praktických stáží.

KRUH
Účastník si pod vedením lektora vyzkoušel 3 obory formou třídenních stáží. Prověřil si tak své předpoklady a vztah k jednotlivým oborům. Využilo183 účastníků.

Podpora zaměstnávání uchazečů
Dosud bylo pro 156 účastníků zajištěno pracovní uplatnění. Z tohoto počtu bylo 49 pracovních míst podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele a na těchto místech bylo umístěno 54 účastníků, 13 pracovních míst bylo vytvořeno a podpořeno jako společensky účelná pracovní místa, 6 účastníků zahájilo vlastní podnikání a samostatně výdělečnou činnost a 83 účastníků získalo zaměstnání pouze s podporou osobních poradců a práce projektového týmu.

Rekvalifikační kurzy
335 účastníků si zvýšilo kvalifikaci formou rekvalifikačního kurzu. Největší zájem byl o počítačové kurzy, administrativu, služby, ale i obsluhu vysokozdvižného vozíku nebo svářecí kurzy. Někteří z účastníků absolvovali i kombinaci zvolených kurzů. V rámci projektu byly realizovány následující kurzy:

 • Administrativní pracovník
 • Holičské a kadeřnické práce
 • Kosmetické služby
 • Kuchařské práce
 • Manikúra včetně nehtové modeláže
 • Masér pro sportovní a rekondiční masáže
 • Obsluha osobního počítače
 • Obsluha osobního počítače dle sylabů ECDL
 • Obsluha vysokozdvižného vozíku
 • Paličský kurz
 • Pedikúra včetně nehtové modeláže
 • Práce s mechanizačními prostředky v pěstební činnosti
 • Práce s motorovou pilou
 • Pracovník grafického studia
 • Pracovník sociální péče
 • Pracovník v sociálních službách
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Řidičský průkaz skupiny C
 • Profesní průkaz skupiny C
 • Studium pro asistenty pedagoga
 • Svářečský kurz
 • Účetnictví s využitím výpočetní techniky
 • Vazba a aranžování květin
 • Vizážistika a barvové poradenství
 • Všeobecný sanitář
 • Webdesigner – tvorba webových stránek
 • Základy obsluhy osobního počítače

Zaměření a rozsah projektu
Projekt byl realizován v okrese Teplice od dubna 2010 a probíhal po dobu 26 měsíců.
Do projektu se postupně zapojilo až 617 zájemců z cílových skupin, z nichž 609 prošlo Vstupním pohovorem.

Doprovodná opatření
Po celou dobu aktivní účasti v projektu byla účastníkům poskytována doprovodná opatření, jednalo se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné, hlídání dětí, ubytování apod. Tato opatření směřovala k odstranění bariér, které mohly bránit účastníkům v účasti v podobných aktivitách.

Informační a poradenské centrum
Účastníci měli k dispozici informační technologie k vyhledávání zaměstnání a studiu v rekvalifikaci. Procvičovali dovednosti IT a využívali další kancelářské techniky a administrativní služby.
V informačně poradenském centru byla také možnost využít podpory kvalifikovaného personálu k řešení problémů. Dále mohli účastníci využívat sociálně-právní, pracovní, psychologické a ekonomické poradenství.
Projekt byl již ukončen, ale informačně poradenské centrum na Benešově náměstí v Teplicích je k dispozici klientům i široké veřejnosti. Zde mohou využívat počítač, internet, bezplatný telefon, kopírku, fax, tiskárnu a zároveň je zde poskytováno komplexní poradenství prostřednictvím osobních poradců a ostatních kvalifikovaných členů projektového týmu.

Závěrečná zpráva (.pdf)

Projektový manažer: Ing. Zdeněk Mach, tel: 737 444 602

Podporujeme vaši budoucnost www.esfcr.cz 

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.