Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Nic není překážkou

Prioritní osa: 2 - Aktivní politiky trhu práce
Oblast podpory: 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Cílová skupina: Uchazeči/ky o zaměstnání, které jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců
Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00086
Zahájení realizace projektu: 1. 5. 2013
Ukončení realizace projektu: 30. 4. 2015
Místo realizace: Karlovarský kraj
Kontaktní místo: JOB ASISTENT s.r.o., Dům zámeckých kaplanů, Karlovarská 6, 364 53 Valeč

Cíle projektu

 • podpořit motivaci cílové skupiny k aktivní změně svého postavení, prostřednictvím komplexních služeb vedoucích k jejich umístění na trhu práce
 • podpora vzdělanosti a dosažení kvalifikace cílové skupiny zapojením klientů do vhodných rekvalifikací
 • poradna EURO JOB, která poskytovala poradenské služby, vzdělávání a pomoc odborníků, ale také služby zprostředkování zaměstnání v rámci celé EU

Zaměření a rozsah projektu
Projekt byl realizován v Karlovarském kraji od května 2013 do dubna 2015, postupně se do něho mohlo zapojit 60 klientů. Až 36 klientů mohlo využít nabídky rekvalifikačních kurzů, 15 pracovních míst mohlo být podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele ve výši 140.000,- Kč na 1 nové pracovní místo.

Doprovodná opatření
Cílem doprovodných opatření bylo vytvořit rovné příležitosti k účasti v projektu a přístupu k zaměstnání. Po celou dobu aktivní účasti v projektu byla klientům poskytována doprovodná opatření, jednalo se o příspěvek na jízdné, stravné, příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby, ubytování. V případě nástupu do zaměstnání byly hrazeny nezbytné náklady jako zdravotní prohlídka nebo výpis z rejstříku trestů.

Hlavní aktivity projektu

 • Vstupní modul
  - vzájemné seznámení s projektovým týmem, seznámení, stanovení pravidel
 • Pracovně osobnostní diagnostika
  - určení směru a způsobu přípravy na zaměstnání, vytipování vhodného rekvalifikačního kurzu v souladu s potřebami trhu práce a schopnostmi klienta
 • Modul pozitivní motivace
  - navazuje na pracovně osobnostní diagnostiku, obsahuje:
  - Orientace na trhu práce
  - Pozitivní motivace
  - Osobní portfolio
  - Rozvoj prezentačních a komunikačních schopností
  - Právní a finanční minimum
 • Rekvalifikační kurzy pro účastníky projektu
  - změna nebo doplnění kvalifikace klientů na základě doporučení a závěrů z předchozích aktivit
 • Zajištění odborných praxí
  - odborné praxe, ochutnávky práce, exkurze
 • Poradna EURO JOB
 • Individuální poradenství a podpora
 • Zprostředkování zaměstnání
  - vytipování vhodného pracovního místa a umístění klienta do zaměstnání

Kontakty
JOB ASISTENT s.r.o.
Karlovarská 6, 364 53 Valeč
Ing. Lenka Baxová
Kontakt: +420 739 433 301
E-mail: baxova@job-asistent.cz

 

Archiv aktualit

Nic není překážkou - výběrové řízení

Nic není překážkou – 1. prezentace

1. prezentace pro uchazeče z evidence Úřadu práce, kteří mají zájem vstoupit do projektu a jsou z lokality Valeč a okolí.

Místo konání
Komunitní centrum, Muzeum Valeč, Široká 182, 364 53 Valeč

18. 9. 2013 od 9.00 hodin

Zájemci o informace o projektu se mohou přihlásit u svého zprostředkovatele na Úřadu práce, případně kontaktovat přímo nás na info@job-asistent.cz nebo osobně na adrese:
JOB ASISTENT s.r.o., Karlovarská 6, 364 53 Valeč.

Informační seminář k projektu „Nic není překážkou“

19. srpna 2013 se uskutečnil první informační seminář k projektu „Nic není překážkou“ pro zaměstnavatele a spolupracující subjekty ve Valči. V průběhu byly účastníkům představeny aktivity i možnosti zapojení se do projektu.
Jednou možností je zúčastnit se projektu jako účastník nebo využít spolupráce a zaměstnat některého z účastníků a tak se stát příjemcem veřejné odpory na vznik nového pracovního místa. Seminář se uskutečnil v prostorách komunitního centra ve Valči.

Prosinec 2013

K dnešnímu dni se do projektu zapojilo 16 účastníků.
16 účastníků absolvovalo Vstupní modul.
16 účastníků prošlo Pracovně osobnostní diagnostikou, která jednoznačně posoudila schopnosti, možnosti a pracovní i psychický potenciál účastníků. Na základě této aktivity byl pro účastníky vytipován vhodný rekvalifikační kurz a došlo k nasměrování vhodného pracovního uplatnění v souladu s potřebami trhu práce a schopnostmi klienta.
16 účastníků prošlo Modulem pozitivní motivace, v rámci této aktivity proběhlo oboustranné poznání, "nastartování" účastníků, zvýšení motivace a schopností nezbytných na trhu práce.
Rekvalifikační kurzy budou průběžně plánovány pro 36 účastníků projektu, do této doby proběhlo 5 rekvalifikačních kurzů, které úspěšně absolvovalo 5 účastníků.
Nejméně 27 klientů získá uplatnění na trhu práce, z toho 15 pracovních míst bude podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele ve výši 140.000,- Kč na 1 nové pracovní místo.
Účastníci mohou využívat zázemí na adrese Karlovarská 6, Valeč, kde mohou využívat počítač, internet, bezplatný telefon, kopírku, tiskárnu a zároveň je zde poskytováno komplexní poradenství prostřednictvím projektového týmu. Po celou dobu aktivní účasti v projektu jsou účastníkům poskytována doprovodná opatření, jedná se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné aj.

Leden 2014

K dnešnímu dni se do projektu zapojilo 34 účastníků.
33 účastníků absolvovalo Vstupní modul.
33 účastníků prošlo Pracovně osobnostní diagnostikou, která jednoznačně posoudila schopnosti, možnosti a pracovní i psychický potenciál účastníků. Na základě této aktivity byl pro účastníky vytipován vhodný rekvalifikační kurz a došlo k nasměrování vhodného pracovního uplatnění v souladu s potřebami trhu práce a schopnostmi klienta.
16 účastníků prošlo Modulem pozitivní motivace, v rámci této aktivity proběhlo oboustranné poznání, "nastartování" účastníků, zvýšení motivace a schopností nezbytných na trhu práce.
Rekvalifikační kurzy budou průběžně plánovány pro 36 účastníků projektu, do této doby proběhlo 7 rekvalifikačních kurzů, které úspěšně absolvovalo 5 účastníků.
Ochutnávky práce absolvoval 1 účastník, odbornou praxi absolvoval 16 účastník, proběhly 
2 exkurze.
Nejméně 27 klientů získá uplatnění na trhu práce, z toho 15 pracovních míst bude podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele ve výši 140.000,- Kč na 1 nové pracovní místo.
Do dnešního dne získalo zaměstnání 6 účastníků, z toho 5 z nich bylo podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele.
Účastníci mohou využívat zázemí na adrese Karlovarská 6, Valeč, kde mohou využívat počítač, internet, bezplatný telefon, kopírku, tiskárnu a zároveň je zde poskytováno komplexní poradenství prostřednictvím projektového týmu. Po celou dobu aktivní účasti v projektu jsou účastníkům poskytována doprovodná opatření, jedná se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné aj.

Únor 2014

K dnešnímu dni se do projektu zapojilo 35 účastníků.
34 účastníků absolvovalo Vstupní modul.
34 účastníků prošlo Pracovně osobnostní diagnostikou, která jednoznačně posoudila schopnosti, možnosti a pracovní i psychický potenciál účastníků. Na základě této aktivity byl pro účastníky vytipován vhodný rekvalifikační kurz a došlo k nasměrování vhodného pracovního uplatnění v souladu s potřebami trhu práce a schopnostmi klienta.
34 účastníků prošlo Modulem pozitivní motivace, v rámci této aktivity proběhlo oboustranné poznání, "nastartování" účastníků, zvýšení motivace a schopností nezbytných na trhu práce.
Rekvalifikační kurzy budou průběžně plánovány pro 36 účastníků projektu, do této doby bylo ukončeno 5 rekvalifikačních kurzů, které úspěšně absolvovalo 5 účastníků.
Nejméně 27 klientů získá uplatnění na trhu práce, z toho 15 pracovních míst bude podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele ve výši 140.000,- Kč na 1 nové pracovní místo. Do dnešního dne získali zaměstnání 10 účastníků.
Účastníci mohou využívat zázemí na adrese Karlovarská 6, Valeč, kde mohou využívat počítač, internet, bezplatný telefon, kopírku, tiskárnu a zároveň je zde poskytováno komplexní poradenství prostřednictvím projektového týmu. Po celou dobu aktivní účasti v projektu jsou účastníkům poskytována doprovodná opatření, jedná se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné aj.

Nic není překážkou – 3. prezentace

3. prezentace pro uchazeče z evidence Úřadu práce, kteří mají zájem vstoupit do projektu a jsou z lokality Chyše a okolí.
Místo konání
Městský úřad Chyše, Žižkovo náměstí 18, 364 53 Chyše
6. 5. 2014 od 9.00 hodin
Zájemci o informace o projektu se mohou přihlásit u svého zprostředkovatele na Úřadu práce, případně kontaktovat přímo nás na info@job-asistent.cz nebo osobně na adrese:
JOB ASISTENT s.r.o., Karlovarská 6, 364 53 Valeč.

Březen 2014

K dnešnímu dni se do projektu zapojilo 35 účastníků.
34 účastníků absolvovalo Vstupní modul.
34 účastníků prošlo Pracovně osobnostní diagnostikou, která jednoznačně posoudila schopnosti, možnosti a pracovní i psychický potenciál účastníků. Na základě této aktivity byl pro účastníky vytipován vhodný rekvalifikační kurz a došlo k nasměrování vhodného pracovního uplatnění v souladu s potřebami trhu práce a schopnostmi klienta.
34 účastníků prošlo Modulem pozitivní motivace, v rámci této aktivity proběhlo oboustranné poznání, "nastartování" účastníků, zvýšení motivace a schopností nezbytných na trhu práce.
Rekvalifikační kurzy budou průběžně plánovány pro 36 účastníků projektu, do této doby bylo ukončeno 9 rekvalifikačních kurzů, které úspěšně absolvovalo 8 účastníků.
Nejméně 27 klientů získá uplatnění na trhu práce, z toho 15 pracovních míst bude podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele ve výši 140.000,- Kč na 1 nové pracovní místo. Do dnešního dne získali zaměstnání 12 účastníků.
Účastníci mohou využívat zázemí na adrese Karlovarská 6, Valeč, kde mohou využívat počítač, internet, bezplatný telefon, kopírku, tiskárnu a zároveň je zde poskytováno komplexní poradenství prostřednictvím projektového týmu. Po celou dobu aktivní účasti v projektu jsou účastníkům poskytována doprovodná opatření, jedná se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné aj.

Nic není překážkou – 4. prezentace

4. prezentace pro uchazeče z evidence Úřadu práce ČR, kteří mají zájem vstoupit do projektu a jsou především z lokality Toužim, ale i blízkého okolí. Vzhledem k průběhu projektu zveme k účasti i uchazeče o zaměstnání z okolí Podbořan, Žatce i Loun. 
Místo konání 
Městský úřad Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim
26. 8. 2014 od 9.00 hodin
Zájemci o vstup do projektu se mohou přihlásit u svého zprostředkovatele na ÚP, případně kontaktovat přímo nás na info@job-asistent.cz nebo osobně na adrese:
JOB ASISTENT s.r.o., Karlovarská 6, 364 53 Valeč, telefon: 603 839 210, 417 530 030, 731 113 487

Červen 2014

K dnešnímu dni se do projektu zapojilo 48 účastníků.
44 účastníků absolvovalo Vstupní modul.
47 účastníků absolvovalo Pracovně osobnostní diagnostiku. 
43 účastníků absolvovalo Modul pozitivní motivace, který pro nás zajišťuje dodavatel služeb bfz o.p.s. z Chebu. 
13 účastníků úspěšně absolvovalo rekvalifikační kurz, jedna účastnice kurz nedokončila. Jedna účastnice se dosud kurzu účastní (Holičské a kadeřnické práce). Cílem je zapojení 36 účastníků do rekvalifikací. Postupně plánujeme realizaci těchto kurzů: obsluha osobního počítače (pro pokročilé), základy obsluhy osobního počítače (pro začátečníky), řidičské oprávnění, základy podnikání, údržba nebo péče o zeleň.
Nejméně 27 klientů má získat uplatnění na trhu práce. Již dnes bylo vytvořeno 15 nových pracovních míst, která byla podpořena příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatelů ve výši 140.000,- Kč na 1 nové pracovní místo. Do dnešního dne bylo na tato místa umístěno 15 účastníků. Doplnili jsme možnost podpory ještě pro jednoho účastníka a to příspěvkem na 8 měsíců. Bez jakékoli podpory jsme zprostředkovali zaměstnání dalším 11-ti účastníkům. Celkem tedy bylo do 30.6.2014 umístěno na trhu práce již 26 z celkového počtu 48 účastníků.

Účastníci mohou stále využívat zázemí na adrese Karlovarská 6, Valeč, kde tým poskytujekomplexní poradenství, včetně poradenství specifického (pracovně právní, finanční, psychologické). Po dobu aktivní účasti v projektu jsou účastníkům poskytována doprovodná opatření (příspěvek na stravné, cestovné nebo na jiné náklady např. zdravotní prohlídku).

Září 2014

K dnešnímu dni se do projektu zapojilo 69 účastníků.
64 účastníků absolvovalo Vstupní modul.
67 účastníků absolvovalo Pracovně osobnostní diagnostiku. 
43 účastníků absolvovalo Modul pozitivní motivace, který pro nás zajišťuje dodavatel služeb bfz o.p.s. z Chebu a poslední účastníci absolvují tuto aktivitu v říjnu 2014.
21 účastníků úspěšně absolvovalo rekvalifikační kurz, jedna účastnice kurz nedokončila. Cílem je zapojení 36 účastníků do rekvalifikací. Plánujeme realizaci těchto kurzů:obsluha osobního počítače (pro pokročilé), základy obsluhy osobního počítače (pro začátečníky), řidičské oprávnění, údržba nebo péče o zeleň, pracovník v sociálních službách aj.
Nejméně 27 klientů má získat uplatnění na trhu práce. Bylo vytvořeno 16 nových pracovních míst, která byla podpořena příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatelů ve výši 140.000,- Kč na 1 nové pracovní místo. Do dnešního dne bylo na tato místa umístěno 19 účastníků. Bez jakékoli podpory jsme zprostředkovali zaměstnání dalším 16-ti účastníkům. Celkem tedy bylo do 30.9.2014 umístěno na trhu práce již 35 z celkového počtu 69 účastníků.
Účastníci mohou stále využívat zázemí na adrese Karlovarská 6, Valeč, kde tým poskytujekomplexní poradenství, včetně poradenství specifického (pracovně právní, finanční, psychologické). Po dobu aktivní účasti v projektu jsou účastníkům poskytovánadoprovodná opatření (příspěvek na stravné, cestovné nebo na jiné náklady např. zdravotní prohlídku).

Leden 2015

Projekt NIC NENÍ PŘEKÁŽKOU pomalu postupuje do svého závěrečného období. Dovolujeme si proto malé shrnutí, čeho bylo dosaženo.
Projekt byl realizován ve Valči, kde bylo vytvořeno poradenské místo pro účastníky a zázemí pro pracovníky týmu (Karlovarská 6, Valeč – fara). Zde byly poskytovány nejen rady a nabídky práce, ale také například vyplácena přímá podpora účastníkům při účasti na aktivitách. Jednotlivé aktivity však probíhaly v různých místech. Zapojena byla Valeč, Toužim, Chyše a Žlutice. Například ze Žlutic bylo 23 účastníků, 15 z Toužimi, 7 účastníků z Chyše a 7 z Valče. 
Celkem vstoupilo do projektu 70 osob, které podepsaly Dohodu o účasti v projektu. Dvě osoby byly z projektu vyřazeny (nesplňovaly podmínku pro cílovou skupinu – v evidenci ÚP déle než 5 měsíců) a jeden účastník sice dohodu podepsal a tím do projektu vstoupil, ale následně se již žádné aktivity nezúčastnil a byl z projektu vyřazen. Tzn. že v projektu bylo 67 podpořených osob (plán 60 osob). 
První společnou aktivitou byl Vstupní modul, který absolvovalo 63 účastníků z 67 podpořených osob (plán 60 osob). Navazovala Pracovně osobnostní diagnostika, kterou absolvovalo také 63 účastníků (plán 48 osob). Jako další aktivitu pro účastníky jsme zvolili Modul pozitivní motivace, do kterého vstoupilo 60 účastníků a úspěšně absolvovalo 57 účastníků (plán 54 osob). Modul zajistil vybraný dodavatel společnost bfz o.p.s. z Chebu. Účastníci se v této části naučili správně sestavit CV a motivační dopis, reálně zhodnotili svou situaci na trhu práce, naučili se komunikovat se zaměstnavateli, vložit své CV na pracovní portál, přečíst si a vyhodnotit nabídku práce a správně na ni reagovat. Součásti bylo i zhodnocení trhu práce v regionu (nabídka a poptávka po pracovnících v místě bydliště či nedalekém okolí). 
Následně byly pro účastníky sjednávány vhodné rekvalifikační kurzy, které také zajistila společnost bfz o.p.s. Kurzy byly rozděleny do 6 skupin, např. počítačové, služby, řemesla, údržba zeleně. Dosud bylo realizováno 21 různých rekvalifikačních kurzů, do kterých vstoupilo 31 účastníků (plán 36 osob) a úspěšně dokončilo 26 (získalo osvědčení) (plán 30). Někteří účastníci kurz nedokončili z důvodu nástupu do zaměstnání, nebo nesložili úspěšně závěrečnou zkoušku. V současné době probíhají poslední kurzy zaměřené na zvýšení počítačové gramotnosti a údržbu zeleně. 
Cílem všech aktivit bylo pomoci účastníkům nalézt vhodné zaměstnání (plán 27 osob). Tohoto cíle jsme chtěli dosáhnout podporou tvorby nových pracovních míst (plán 16 PM), na které jsme mohli poskytnout zaměstnavatelům příspěvek na mzdové náklady až ve výši 140.000,- Kč/1 nové pracovní místo. Tuto pobídku 12 zaměstnavatelů rádo využilo a 16 nových pracovních míst bylo vytvořeno. Následně na tato místa byli umístěni účastníci z projektu (20 osob včetně náhradníků). Mezi podpořená pracovní místa patří například dělník dřevovýroby, kuchař/ka, čistič průmyslových objektů, řidič/strojník, pomocná účetní, údržbář veřejné zeleně, vedoucí centra, dělník v elektromontážích/řidič, dělník/ice v pěstební činnosti, pomocné zámečnické a jiné práce, hlídač/ka, správce objektu, pomocný dělník. 
Bez jakékoli podpory jsme zprostředkovali zaměstnání dalším 21 účastníkům. Celkem tedy bylo do 31.1.2015 umístěno na trhu práce již 41 z celkového počtu 67 podpořených osob (tj. 61%). Projekt bude probíhat do 30.4.2015, kdy bude jeho realizace ukončena. 
Z celkových nákladů projektu bylo 2.212.000 Kč poskytnuto na mzdové příspěvky, 490.000 Kč na vzdělávání účastníků a 130.000 Kč na přímou podporu účastníků. 

Duben 2015

Projekt NIC NENÍ PŘEKÁŽKOU končí, proto si dovolujeme malé shrnutí, čeho bylo v projektu dosaženo a jak byly splněny stanovené cíle. Pro cílovou skupinu (osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců) bylo vytvořeno poradenské místo a zázemí pro pracovníky týmu na adrese Karlovarská 6, Valeč. Zde byly poskytovány nejen rady a nabídky práce u nás i v zahraničí, ale také vyplácena přímá podpora účastníkům při účasti na aktivitách. Jednotlivé aktivity probíhaly na různých místech v regionu, zapojena bylaValeč, Toužim, Chyše a Žlutice. Například ze Žlutic bylo podpořeno 23 osob, 15 z Toužimi a 14 z Valče a okolí. Celkem vstoupilo do projektu 70 osob, které podepsaly Dohodu o účasti v projektu. Tři osoby byly z projektu následně vyřazeny, tzn. že v projektu bylo podpořeno 67 osob (plán 60 osob). Účastníci prošli stanovenými aktivitami, z nichž první byl Vstupní modul a Pracovně osobnostní diagnostika, kterou absolvovalo63 účastníků, následoval Modul pozitivní motivace, do kterého vstoupilo 60 účastníků a úspěšně absolvovalo 57 účastníků (plán 54 osob). Následně byly pro účastníky sjednány vhodné rekvalifikační kurzy, které byly rozděleny do 6 skupin (základy práce s počítačem, pokročilejší ovládání počítače, služby, řemesla, údržba zeleně a specifické kurzy). Zrealizováno bylo 23 různých rekvalifikačních kurzů, do kterých vstoupilo 36 účastníků (plán 36 osob) a úspěšně dokončilo 33 (plán 30). Někteří účastníci kurz nedokončili z důvodu nástupu do zaměstnání, nebo nesložili úspěšně závěrečnou zkoušku. Cílem všech aktivit bylo pomoci účastníkům nalézt vhodné zaměstnání (plán 27 osob). Tohoto cíle jsme chtěli dosáhnout podporou tvorby nových pracovních míst (plán 16 PM), na které jsme poskytovali zaměstnavatelům příspěvek na mzdové náklady až ve výši 140.000,- Kč/1 pracovní místo. Tuto pobídku využilo 12 zaměstnavatelů z regionu a 16 nových pracovních míst bylo vytvořeno. Následně na tato místa byli umístěni účastníci z projektu (20 osob včetně náhradníků). Mezi novými pracovními místy byly podpořeny tyto profese: dělník dřevovýroby, kuchař, čistič průmyslových objektů, řidič, strojník, pomocná účetní, údržbář veřejné zeleně, vedoucí centra, dělník v elektromontážích, dělník v pěstební činnosti, pomocné zámečnické práce, hlídač, správce objektu, pomocný dělník. Mimo tato pracovní místa jsme zprostředkovali zaměstnání dalším 23 účastníkům. Celkem bylo umístěno na trhu práce 43 účastníků z celkového počtu 67 podpořených osob (tj. 64%).

V souvislosti s ukončením projektu si dovolujeme poděkovat za výbornou spolupráci všem zaměstnavatelům, dodavatelům a spolupracujícím subjektům, včetně pracovníků KoP ÚP, kteří nám pomáhali při výběru účastníků do projektu. Současně patří poděkování realizačnímu týmu, který dosáhl naplnění všech stanovených výstupů a také účastníkům, bez jejichž vlastní aktivity by projekt nemohl být úspěšný. 

 

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.