Vzdělávací, informační a poradenské centrum

REALITA

Prioritní osa: 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory: 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
Cílová skupina: Zájemci i uchazeči o zaměstnání, osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
Číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00138
Zahájení realizace projektu: 1. 4. 2013
Ukončení realizace projektu: 31. 3. 2015
Místo realizace: Karlovarský kraj
Kontaktní místo: JOB ASISTENT s.r.o., Dům zámeckých kaplanů, Karlovarská 6, 364 53 Valeč

Cíle projektu
Cílem projektu bylo posílit pracovní integraci 52 osob do 25-ti let věku včetně mladistvých do 18-ti let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace včetně osob etnických menšin a osob z jiného sociokulturního prostředí, které byly ohroženy sociálním vyloučením či sociálně vyloučené již byly a odstranit bariéry znesnadňující jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

Zaměření a rozsah projektu
Projekt byl realizován v Karlovarském kraji od dubna 2013 do března 2015, postupně se do něho mělo zapojit 52 klientů. Až 34 klientů mohlo využít nabídky rekvalifikačních kurzů, 16 pracovních míst mělo být podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele ve výši 135.000,- Kč na 1 nové pracovní místo.

Doprovodná opatření
Cílem doprovodných opatření bylo vytvořit rovné příležitosti k účasti v projektu a přístupu k zaměstnání. Po celou dobu aktivní účasti v projektu byla klientům poskytována doprovodná opatření, jednako se o příspěvek na jízdné, stravné, příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby, ubytování. V případě nástupu do zaměstnání byly hrazeny nezbytné náklady jako zdravotní prohlídka nebo výpis z rejstříku trestů.

Hlavní aktivity projektu

 • Pracovně osobnostní diagnostika
  • určení směru a způsobu přípravy na zaměstnání, vytipování vhodného rekvalifikačního kurzu v souladu s potřebami trhu práce a schopnostmi klienta
 • Skupinová část "REALITA"
  • navazovala na pracovně osobnostní diagnostiku, byla složena ze tří částí:
  • Vstupní modul
  • Motivační program "Pravdivý příběh"
  • Praktické rozvojové školení "Všichni žijeme v jednom světě"
 • Individuální část "REALITA"
  • individuální podpora a poradenství
 • Rekvalifikační kurzy
  • změna nebo doplnění kvalifikace klientů na základě doporučení a závěrů z předchozích aktivit
 • Ochutnávky práce a exkurze
  • krátkodobé seznámení s pracovištěm přímo u zaměstnavatelů
 • Dotovaná pracovní místa, Podpora uplatnění na trhu práce
  • vytipování vhodného pracovního místa a umístění klienta do zaměstnání

Výzva k podání nabídek (.pdf)
Návrh smlouvy (.doc) 

Závěrečná zpráva (.pdf)

Pokud Vás projekt zaujal, napište nám.

Kontakty
JOB ASISTENT s.r.o.
Karlovarská 6, 364 53 Valeč
Ing. Lenka Baxová
Kontakt: +420 739 433 301
e-mail: baxova@job-asistent.cz

 

Archiv aktualit

REALITA – 1. prezentace

1. prezentace pro uchazeče z evidence Úřadu práce, kteří mají zájem vstoupit do projektu a jsou z lokality Valeč a okolí.

Místo konání

zasedací místnost Obecního úřadu ve Valči
2. 7. 2013 od 9.00 hodin
Zájemci o informace o projektu se mohou přihlásit u svého zprostředkovatele na Úřadu práce, případně kontaktovat přímo nás na info@job-asistent.cz nebo osobně na adrese:
JOB ASISTENT s.r.o., Karlovarská 6, 364 53 Valeč.

REALITA - výběrové řízení

Výzva k podání nabídek (.pdf)
Návrh smlouvy (.doc)

Prosinec 2013

Na základě prezentačních schůzek vstoupilo do projektu 28 účastníků.
Pracovně-osobnostní diagnostiku absolvovalo 27 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Vstupní školení absolvovalo 28 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Motivační program „Pravdivý příběh“ absolvovalo 27 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Praktické rozvojové školení „Všichni žijeme v jednom světě“ absolvovalo 28 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Rekvalifikační kurz úspěšně absolvovalo 9 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Ochutnávku práce absolvovali 2 účastníci, proběhly 3 exkurze – aktivita dosud probíhá.
Do dnešního dne získali zaměstnání 5 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Účastníci mohou využívat zázemí na adrese Karlovarská 6, Valeč, kde mohou využívat počítač, internet, bezplatný telefon, kopírku, tiskárnu a zároveň je zde poskytováno komplexní poradenství prostřednictvím projektového týmu. Po celou dobu aktivní účasti v projektu jsou účastníkům poskytována doprovodná opatření, jedná se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné aj.

Leden 2014

Na základě prezentačních schůzek vstoupilo do projektu 40 účastníků.
Pracovně-osobnostní diagnostiku absolvovalo 27 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Vstupní školení absolvovalo 28 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Motivační program „Pravdivý příběh“ absolvovalo 27 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Praktické rozvojové školení „Všichni žijeme v jednom světě“ absolvovalo 28 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Rekvalifikační kurz úspěšně absolvovalo 9 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Ochutnávku práce absolvovali 3 účastníci, proběhly 3 exkurze – aktivita dosud probíhá.
Do dnešního dne získali zaměstnání 6 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Účastníci mohou využívat zázemí na adrese Karlovarská 6, Valeč, kde mohou využívat počítač, internet, bezplatný telefon, kopírku, tiskárnu a zároveň je zde poskytováno komplexní poradenství prostřednictvím projektového týmu. Po celou dobu aktivní účasti v projektu jsou účastníkům poskytována doprovodná opatření, jedná se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné aj.

Únor 2014

Na základě prezentačních schůzek vstoupilo do projektu 40 účastníků.
Pracovně-osobnostní diagnostiku absolvovalo 39 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Vstupní školení absolvovalo 40 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Motivační program „Pravdivý příběh“ absolvovalo 39 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Praktické rozvojové školení „Všichni žijeme v jednom světě“ absolvovalo 40 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Rekvalifikační kurz úspěšně absolvovalo 9 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Ochutnávku práce absolvovali 3 účastníci, proběhlo 6 odborných praxí a 3 exkurze – aktivita dosud probíhá.
Do dnešního dne získali zaměstnání 11 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Účastníci mohou využívat zázemí na adrese Karlovarská 6, Valeč, kde mohou využívat počítač, internet, bezplatný telefon, kopírku, tiskárnu a zároveň je zde poskytováno komplexní poradenství prostřednictvím projektového týmu. Po celou dobu aktivní účasti v projektu jsou účastníkům poskytována doprovodná opatření, jedná se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné aj.

REALITA – 4. prezentace

4. prezentace pro uchazeče z evidence Úřadu práce, kteří mají zájem vstoupit do projektu a jsou z lokality Toužim a okolí.
Místo konání
Městský úřad Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim, zasedací místnost 2. patro
2. 4. 2014 od 9.00 hodin
Zájemci o informace o projektu se mohou přihlásit u svého zprostředkovatele na Úřadu práce, případně kontaktovat přímo nás na info@job-asistent.cz nebo osobně na adrese:
JOB ASISTENT s.r.o., Karlovarská 6, 364 53 Valeč.

Březen 2014

Na základě prezentačních schůzek vstoupilo do projektu 40 účastníků.
Pracovně-osobnostní diagnostiku absolvovalo 39 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Vstupní školení absolvovalo 40 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Motivační program „Pravdivý příběh“ absolvovalo 39 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Praktické rozvojové školení „Všichni žijeme v jednom světě“ absolvovalo 40 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Rekvalifikační kurz úspěšně absolvovalo 11 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Ochutnávku práce absolvovali 4 účastníci, proběhlo 6 odborných praxí a 3 exkurze – aktivita dosud probíhá.
Do dnešního dne získali zaměstnání 11 účastníků – aktivita dosud probíhá.
Účastníci mohou využívat zázemí na adrese Karlovarská 6, Valeč, kde mohou využívat počítač, internet, bezplatný telefon, kopírku, tiskárnu a zároveň je zde poskytováno komplexní poradenství prostřednictvím projektového týmu. Po celou dobu aktivní účasti v projektu jsou účastníkům poskytována doprovodná opatření, jedná se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné aj.

Září 2014

Na základě prezentačních a informačních schůzek vstoupilo do projektu 61 účastníků.
Pracovně-osobnostní diagnostiku absolvovalo 52 účastníků, POD byla zajištěna dodavatelem služeb a byla ukončena. Vstupní školení absolvovalo 61 účastníků, školení zajistil tým a aktivita byla ukončena. Motivační program „Pravdivý příběh“ absolvovalo 53 účastníků, zajistil dodavatel služeb a aktivita byla ukončena. Praktické rozvojové školení „Všichni žijeme v jednom světě“ absolvovalo 48 účastníků, zajistil dodavatel služeb a aktivita byla ukončena.
Rekvalifikační kurz úspěšně absolvovalo 21 účastníků – aktivita dosud probíhá. Účastníci jsou nejčastěji zařazováni do kurzů v oblasti služeb nebo řemesel.
Ochutnávku práce absolvovalo již 9 účastníků a 8 následně získalo zaměstnání u stejného nebo jiného zaměstnavatele (na základě doporučení). 15 účastníků absolvovalo odbornou praxi v rámci rekvalifikace a 37 účastníků se podívalo k zaměstnavatelům v rámci exkurze. Tyto aktivity dosud probíhají. 
V rámci projektu bylo podpořeno 16 nových pracovních míst, na která bylo umístěno 18 účastníků a dalších 14 získalo zaměstnání bez podpory dotací – stále probíhá.
Účastníci mohou využívat zázemí na adrese Karlovarská 6, Valeč, kde mohou využívat počítač, internet, bezplatný telefon, kopírku, tiskárnu a zároveň je zde poskytováno komplexní poradenství prostřednictvím projektového týmu. Po celou dobu aktivní účasti v projektu jsou účastníkům poskytována doprovodná opatření, jedná se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné aj.

Dosažené výstupy - prosinec 2014

Na základě prezentačních a informačních schůzek vstoupilo do projektu 61 účastníků.
Pracovně-osobnostní diagnostiku absolvovalo 52 účastníků, vstupní školení absolvovalo 61 účastníků, motivační program „Pravdivý příběh“ absolvovalo 53 účastníků a praktické rozvojové školení „Všichni žijeme v jednom světě“ absolvovalo 48 účastníků.

V současné době probíhají rekvalifikační kurzy, které již úspěšně absolvovalo 27 účastníků. Účastníci jsou nejčastěji zařazováni do kurzů v oblasti služeb nebo řemesel. Aktuálně plánujeme poslední kurz Asistent pedagoga a Vazačské práce. Ochutnávka práce v posledním období od 9/2014 do 12/2014 neproběhla. 21 účastníků absolvovalo odbornou praxi v rámci rekvalifikace a 37 účastníků se podívalo k zaměstnavatelům v rámci exkurze. Tyto aktivity dosud probíhají.

V rámci projektu bylo podpořeno 16 nových pracovních míst, na která bylo umístěno 19 účastníků a dalších 17 účastníků získalo zaměstnání bez podpory dotací. Účastníci mohou stále využívat zázemí na adrese Karlovarská 6 ve Valči. Po celou dobu aktivní účasti v projektu jsou účastníkům poskytována doprovodná opatření, jedná se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné a ubytování při rekvalifikaci.

Na základě provedených změn v projektovém týmu prosíme účastníky, aby pro efektivní plánování osobních schůzek (pro výplatu přímé podpory) kontaktovali pracovníky nejprve SMS na telefon: 731 515 105 – my Vám obratem dáme zpětnou vazbu a schůzku potvrdíme.

Aktualizace k 31.3.2015

Dosažené výstupy a zhodnocení projektu

Na základě prezentačních schůzek vedených pracovníky týmu a ve spolupráci s KoP v Karlových Varech, Toužimi a Žluticích vstoupilo do projektu 61 mladých lidí. Nejprve proběhly společné aktivity pro všechny účastníky, kde se účastníci připravili na výběrové řízení, sepsali žádost o pracovní místo, upravili si životopis a následně již každý absolvoval „svou aktivitu“, která mu pomohla získat zaměstnání nebo zvýšit kvalifikaci. Byly to rekvalifikační kurzy (30 úspěšných absolventů) společně s odbornou praxí (22absolventů), ochutnávky práce (10 absolventů) nebo exkurze u zaměstnavatelů (40absolventů). Po celou dobu pomáhal tým účastníkům prostřednictvím tzv. JOB centra, kde byly k využití počítače, tiskárna nebo dobrá rada, či finanční podpora v rámci doprovodných opatření. Vzniklo 16 nových pracovních míst u 12 zaměstnavatelů a celkem bylo umístěno na trhu práce 37 účastníků (60%), kteří získali cenné pracovní zkušenosti a v mnoha případech i svou první pracovní praxi. Konkrétně z Valče a okolí bylo v projektu 14 mladých osob, z nichž 12 získalo zaměstnání, 17 bylo z okolí Žlutic a 8z nich získalo práci. Všechny stanovené monitorovací indikátory a výstupy z projektu se podařilo naplnit.

Poděkování

Při příležitosti ukončení projektu bychom rádi poděkovali za vynikající spolupráci celému projektovému týmu, zejména panu Froncovi z Valče, který neúnavně všem účastníkům projektu vyhledával pracovní místa a mnoha mladým lidem pomohl získat pracovní praxi, panu Spurnému z Chyše, který zajišťoval přímý kontakt s účastníky po dlouhou dobu realizace projektu, ale i partnerům a zaměstnavatelům v regionu, kteří účastníkům praxi získat umožnili a také všem spolupracujícím subjektům včetně pracovníků KoP ÚP v Karlových Varech, Toužimi a Žluticích, bez jejichž pomoci bychom jen stěží naplnili stanovené cíle. V neposlední řadě poděkování patří i samotným účastníkům projektu, jejich partnerům a rodinám za podporu a spolupráci při naplnění podstaty projektu.

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.