Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Profese pro tebe

Prioritní osa: 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory: 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
Cílová skupina: Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
Číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00149
Zahájení realizace projektu: 1. 3. 2013
Ukončení realizace projektu: 28. 2. 2015
Místo realizace: Ústecký kraj, okres Teplice
Kontaktní místo: JOB ASISTENT s.r.o., Benešovo náměstí 3282, 415 01 Teplice

Partneři projektu
Oblastní charita Teplice v Čechách
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

Cíle projektu
Cílem projektu bylo posílit pracovní integraci 60-ti osob do 25-ti let věku včetně mladistvých do 18-ti let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace včetně osob etnických menšin a osob z jiného sociokulturního prostředí, které byly ohroženy sociálním vyloučením či sociálně vyloučené již byly a odstranit bariéry znesnadňující jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

Zaměření a rozsah projektu
Projekt byl realizován v Ústeckém kraji od března 2013 do února 2015, postupně se do něho mělo zapojit 60 klientů. Až 40 klientů mohlo využívat nabídky rekvalifikačních kurzů. Nejméně 24 klientů mělo získat uplatnění na trhu práce, z toho 15 pracovních míst mělo být podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele ve výši 121.600,- Kč na 1 nové pracovní místo.

Doprovodná opatření
Cílem doprovodných opatření bylo vytvořit rovné příležitosti k účasti v projektu a přístupu k zaměstnání. Po celou dobu aktivní účasti v projektu byla klientům poskytována doprovodná opatření, jednalo se o příspěvek na jízdné, stravné, příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby, ubytování. V případě nástupu do zaměstnání byly hrazeny nezbytné náklady jako zdravotní prohlídka nebo výpis z rejstříku trestů.
Pro účastníky byl také v rámci projektu vytvořen pracovní portál JOB POINT.

Hlavní aktivity projektu

 • Psychologicko-motivační a aktivizační působení
  Příprava klientů na změnu a aktivní řešení své situace, rozvinutí činnosti při hledání uplatnění na trhu práce.
   
 • Bilanční a pracovní diagnostika
  Určení směru a způsobu přípravy na zaměstnání, vytipování vhodného rekvalifikačního kurzu v souladu s potřebami trhu práce a schopnostmi klienta.
   
 • Sebeprezentace, rétorika a komunikace
  Příprava klienta na přijímací pohovor, trénink komunikace, prezentace.
   
 • Počítačová gramotnost
  Posílení schopností klientů při využívání osobního počítače.
   
 • Rekvalifikace
  Změna nebo doplnění kvalifikace klientů na základě doporučení a závěrů z předchozích aktivit.
   
 • Dotovaná pracovní místa, zprostředkování zaměstnání
  Vytipování vhodného pracovního místa a umístění klienta do zaměstnání.

Pokud Vás projekt zaujal, napište nám.

Výzva k podání nabídek (.pdf)
Dodatečné informace k ZD (.pdf) 
Dodatečné informace k ZD (2) (.pdf)

Závěrečná zpráva z projektu (.pdf)
Metodika sebeprezentace, rétoriky a komunikace (.pdf)

Kontakty
JOB ASISTENT s.r.o.
Benešovo náměstí 3282, 415 01 Teplice
Ing. Lenka Baxová, manažerka projektu
Kontakt: +420 739 433 301
e-mail: baxova@job-asistent.cz
Podporujeme vaši budoucnost www.esfcr.cz

Archiv aktualit

Květěn 2013

Dne 21. 5. 2013 proběhla prezentační schůzka se zájemci o vstup do projektu v zasedací místnosti Úřadu práce v Teplicích. Do 1. běhu projektu se zapojilo 18 účastníků z cílové skupiny. Účastníci se postupně zapojují do dalších aktivit.

Prezentační schůzka pro 1. běh projektu Profese pro tebe

Prezentační schůzka se zájemci o vstup do projektu proběhne dne 21. 5. 2013 v 9:00 hod v zasedací místnosti Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Vrchlického 3175, 415 02 Teplice - nová budova, 3. patro (naproti výtahu).
Tato prezentace Vám umožní získat více informací o možnostech projektu.
Osobně nás můžete také navštívit přímo v prostorách pobočky JOB ASISTENT s.r.o., Benešovo náměstí 3282, 415 01 Teplice.
Zájemci o informace o projektu se mohou přihlásit u svého zprostředkovatele na Úřadu práce nebo kontaktovat přímo nás.

Profese pro tebe - výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek (.pdf)
Dodatečné informace k ZD (.pdf)
Dodatečné informace k ZD (2) (.pdf)

Prezentační schůzka pro 2. běh projektu Profese pro tebe

Prezentační schůzka se zájemci o vstup do projektu proběhne dne 18. 9. 2013 v 9:00 hod. a v 11:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Vrchlického 3175, 415 02 Teplice - nová budova, 3. patro (naproti výtahu).
Tato prezentace Vám umožní získat více informací o možnostech projektu.
Osobně nás můžete také navštívit přímo v prostorách pobočky JOB ASISTENT s.r.o., Benešovo náměstí 3282, 415 01 Teplice.
Zájemci o informace o projektu se mohou přihlásit u svého zprostředkovatele na Úřadu práce nebo kontaktovat přímo nás.

Leden 2014

K dnešnímu dni se do projektu zapojilo již 34 účastníků.
33 účastníků absolvovalo psychologicko - motivační a aktivizační působení. Účastníci byli během motivačního procesu vhodnou formou směřováni k osobní aktivitě, která je základem úspěšné změny osobní situace, byli motivováni pracovat na sobě s cílem zvýšit své šance při uplatnění na trhu práce.
33 účastníků prošlo pracovní a bilanční diagnostikou, která jednoznačně posoudila schopnosti, možnosti a pracovní i psychický potenciál účastníků. Na základě této aktivity byl pro účastníky vytipován vhodný rekvalifikační kurz a došlo k nasměrování vhodného pracovního uplatnění v souladu s potřebami trhu práce a schopnostmi klienta.
28 účastníků absolvovalo sebeprezentaci, rétoriku a komunikaci, kde byli klienti hravou formou připravováni na přijímací pohovory, trénovali komunikaci a schopnosti sebeprezentace.
28 účastníků absolvovalo program počítačová gramotnost, kde došlo k posílení schopností klientů při využívání osobního počítače.
Rekvalifikační kurzy jsou průběžně plánovány pro 40 účastníků projektu. Do rekvalifikačních kurzů již vstoupilo 14 účastníků, 12 účastníků již rekvalifikační kurz absolvovalo.
Nejméně 24 klientů získá uplatnění na trhu práce, z toho 15 pracovních míst bude podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele ve výši 121.600,- Kč na 1 nové pracovní místo. Pro 9 účastníků byla vyřízena dotace na podporu pracovního místa a do pracovního poměru již nastoupilo 14 účastníků projektu.
I nadále dochází k prohlubování spolupráce mezi účastníky a projektovým týmem. Projektovému týmu se daří ve spolupráci s účastníky nalézat vhodné pracovní nabídky a zprostředkovat zaměstnání.
Účastníci mohou využívat zázemí na Benešově náměstí 3282 v Teplicích, kde mohou využívat počítač, internet, bezplatný telefon, kopírku, fax, tiskárnu a zároveň je zde poskytováno komplexní poradenství prostřednictvím administrativní asistentky a ostatních kvalifikovaných členů projektového týmu. Po celou dobu aktivní účasti v projektu jsou účastníkům poskytována doprovodná opatření, jedná se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné, potvrzení zdravotní způsobilosti.
Je připravován 3. běh projektu, prezentační schůzka proběhne na Úřadu práce v Teplicích dne 5. 2. 2014 od 9:00 a od 11:00.

Únor 2014

K dnešnímu dni se do projektu zapojilo již 52 účastníků.

33 účastníků absolvovalo psychologicko - motivační a aktivizační působení. Účastníci byli během motivačního procesu vhodnou formou směřováni k osobní aktivitě, která je základem úspěšné změny osobní situace, byli motivováni pracovat na sobě s cílem zvýšit své šance při uplatnění na trhu práce.

33 účastníků prošlo pracovní a bilanční diagnostikou, která jednoznačně posoudila schopnosti, možnosti a pracovní i psychický potenciál účastníků. Na základě této aktivity byl pro účastníky vytipován vhodný rekvalifikační kurz a došlo k nasměrování vhodného pracovního uplatnění v souladu s potřebami trhu práce a schopnostmi klienta.

28 účastníků absolvovalo sebeprezentaci, rétoriku a komunikaci, kde byli klienti hravou formou připravováni na přijímací pohovory, trénovali komunikaci a schopnosti sebeprezentace.

28 účastníků absolvovalo program počítačová gramotnost, kde došlo k posílení schopností klientů při využívání osobního počítače.


Rekvalifikační kurzy jsou průběžně plánovány pro 40 účastníků projektu. Do rekvalifikačních kurzů již vstoupilo 14 účastníků, 12 účastníků již rekvalifikační kurz absolvovalo.

Nejméně 24 klientů získá uplatnění na trhu práce, z toho 15 pracovních míst bude podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele ve výši 121.600,- Kč na 1 nové pracovní místo. Pro 9 účastníků byla vyřízena dotace na podporu pracovního místa a do pracovního poměru již nastoupilo 15 účastníků projektu.

I nadále dochází k prohlubování spolupráce mezi účastníky a projektovým týmem. Projektovému týmu se daří ve spolupráci s účastníky nalézat vhodné pracovní nabídky a zprostředkovat zaměstnání.
Účastníci mohou využívat zázemí na Benešově náměstí 3282 v Teplicích, kde mohou využívat počítač, internet, bezplatný telefon, kopírku, fax, tiskárnu a zároveň je zde poskytováno komplexní poradenství prostřednictvím administrativní asistentky a ostatních kvalifikovaných členů projektového týmu. Po celou dobu aktivní účasti v projektu jsou účastníkům poskytována doprovodná opatření, jedná se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné, potvrzení zdravotní způsobilosti.
Je připravován 4. běh projektu.

Prezentační schůzka pro 4. běh projektu 

Prezentační schůzka se zájemci o vstup do projektu proběhne dne 4. 6. 2014 v 9:00 hod. a v 11:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Vrchlického 3175, 415 02 Teplice - nová budova, 3. patro (naproti výtahu), dveře č. 452.
Tato prezentace Vám umožní získat více informací o možnostech projektu.
Osobně nás můžete také navštívit přímo v prostorách pobočky JOB ASISTENT s.r.o., Benešovo náměstí 3282, 415 01 Teplice.
Zájemci o informace o projektu se mohou přihlásit u svého zprostředkovatele na Úřadu práce nebo kontaktovat přímo nás.

Březen 2014

K dnešnímu dni se do projektu zapojilo již 52 účastníků.

51 účastníků absolvovalo psychologicko - motivační a aktivizační působení. Účastníci byli během motivačního procesu vhodnou formou směřováni k osobní aktivitě, která je základem úspěšné změny osobní situace, byli motivováni pracovat na sobě s cílem zvýšit své šance při uplatnění na trhu práce.

48 účastníků prošlo pracovní a bilanční diagnostikou, která jednoznačně posoudila schopnosti, možnosti a pracovní i psychický potenciál účastníků. Na základě této aktivity byl pro účastníky vytipován vhodný rekvalifikační kurz a došlo k nasměrování vhodného pracovního uplatnění v souladu s potřebami trhu práce a schopnostmi klienta.

44 účastníků absolvovalo sebeprezentaci, rétoriku a komunikaci, kde byli klienti hravou formou připravováni na přijímací pohovory, trénovali komunikaci a schopnosti sebeprezentace.

42 účastníků absolvovalo program počítačová gramotnost, kde došlo k posílení schopností klientů při využívání osobního počítače.

Rekvalifikační kurzy jsou průběžně plánovány pro 40 účastníků projektu. Do rekvalifikačních kurzů již vstoupilo 17 účastníků, 12 účastníků již rekvalifikační kurz absolvovalo.

Nejméně 24 klientů získá uplatnění na trhu práce, z toho 15 pracovních míst bude podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele ve výši 121.600,- Kč na 1 nové pracovní místo. Pro 9 účastníků byla vyřízena dotace na podporu pracovního místa a do pracovního poměru již nastoupilo 17 účastníků projektu.

I nadále dochází k prohlubování spolupráce mezi účastníky a projektovým týmem. Projektovému týmu se daří ve spolupráci s účastníky nalézat vhodné pracovní nabídky a zprostředkovat zaměstnání.
Účastníci mohou využívat zázemí na Benešově náměstí 3282 v Teplicích, kde mohou využívat počítač, internet, bezplatný telefon, kopírku, fax, tiskárnu a zároveň je zde poskytováno komplexní poradenství prostřednictvím administrativní asistentky a ostatních kvalifikovaných členů projektového týmu. Po celou dobu aktivní účasti v projektu jsou účastníkům poskytována doprovodná opatření, jedná se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné, potvrzení zdravotní způsobilosti.

Je připravován 4. běh projektu.
Prezentační schůzka se zájemci o vstup do projektu proběhne dne 4. 6. 2014 v 9:00 hod. a v 11:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Vrchlického 3175, 415 02 Teplice - nová budova, 3. patro (naproti výtahu), dveře č. 452.
Tato prezentace Vám umožní získat více informací o možnostech projektu.
Osobně nás můžete také navštívit přímo v prostorách pobočky JOB ASISTENT s.r.o., Benešovo náměstí 3282, 415 01 Teplice.
Zájemci o informace o projektu se mohou přihlásit u svého zprostředkovatele na Úřadu práce nebo kontaktovat přímo nás.

Květen 2014

K dnešnímu dni se do projektu zapojilo již 74 účastníků.

51 účastníků absolvovalo psychologicko - motivační a aktivizační působení. Účastníci byli během motivačního procesu vhodnou formou směřováni k osobní aktivitě, která je základem úspěšné změny osobní situace, byli motivováni pracovat na sobě s cílem zvýšit své šance při uplatnění na trhu práce.

48 účastníků prošlo pracovní a bilanční diagnostikou, která jednoznačně posoudila schopnosti, možnosti a pracovní i psychický potenciál účastníků. Na základě této aktivity byl pro účastníky vytipován vhodný rekvalifikační kurz a došlo k nasměrování vhodného pracovního uplatnění v souladu s potřebami trhu práce a schopnostmi klienta.

44 účastníků absolvovalo sebeprezentaci, rétoriku a komunikaci, kde byli klienti hravou formou připravováni na přijímací pohovory, trénovali komunikaci a schopnosti sebeprezentace.

42 účastníků absolvovalo program počítačová gramotnost, kde došlo k posílení schopností klientů při využívání osobního počítače.


Rekvalifikační kurzy jsou průběžně plánovány pro 40 účastníků projektu. Do rekvalifikačních kurzů již vstoupilo 21 účastníků, 18 účastníků již rekvalifikační kurz absolvovalo.

Nejméně 24 klientů získá uplatnění na trhu práce, z toho 15 pracovních míst bude podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele ve výši 121.600,- Kč na 1 nové pracovní místo. Pro 9 účastníků byla vyřízena dotace na podporu pracovního místa a do pracovního poměru již nastoupilo 17 účastníků projektu.

I nadále dochází k prohlubování spolupráce mezi účastníky a projektovým týmem. Projektovému týmu se daří ve spolupráci s účastníky nalézat vhodné pracovní nabídky a zprostředkovat zaměstnání. 
Účastníci mohou využívat zázemí na Benešově náměstí 3282 v Teplicích, kde mohou využívat počítač, internet, bezplatný telefon, kopírku, fax, tiskárnu a zároveň je zde poskytováno komplexní poradenství prostřednictvím administrativní asistentky a ostatních kvalifikovaných členů projektového týmu. Po celou dobu aktivní účasti v projektu jsou účastníkům poskytována doprovodná opatření, jedná se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné, potvrzení zdravotní způsobilosti. 

Červen 2014

K dnešnímu dni se do projektu zapojilo již 74 účastníků.

70 účastníků absolvovalo psychologicko - motivační a aktivizační působení. Účastníci byli během motivačního procesu vhodnou formou směřováni k osobní aktivitě, která je základem úspěšné změny osobní situace, byli motivováni pracovat na sobě s cílem zvýšit své šance při uplatnění na trhu práce.

60 účastníků prošlo pracovní a bilanční diagnostikou, která jednoznačně posoudila schopnosti, možnosti a pracovní i psychický potenciál účastníků. Na základě této aktivity byl pro účastníky vytipován vhodný rekvalifikační kurz a došlo k nasměrování vhodného pracovního uplatnění v souladu s potřebami trhu práce a schopnostmi klienta.

63 účastníků absolvovalo sebeprezentaci, rétoriku a komunikaci, kde byli klienti hravou formou připravováni na přijímací pohovory, trénovali komunikaci a schopnosti sebeprezentace.

42 účastníků absolvovalo program počítačová gramotnost, kde došlo k posílení schopností klientů při využívání osobního počítače.

Rekvalifikační kurzy jsou průběžně plánovány pro 40 účastníků projektu. Do rekvalifikačních kurzů již vstoupilo 21 účastníků, 19 účastníků již rekvalifikační kurz absolvovalo.

V plánu je pro nejméně 25 klientů získat uplatnění na trhu práce, z toho 16 pracovních míst bude podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele ve výši 121.600,- Kč na 1 nové pracovní místo. V současnosti už byla pro 15 účastníků vyřízena dotace na podporu pracovního místa a do pracovního poměru nastoupilo celkem 31 účastníků projektu.

I nadále dochází k prohlubování spolupráce mezi účastníky a projektovým týmem. Projektovému týmu se daří ve spolupráci s účastníky nalézat vhodné pracovní nabídky a zprostředkovat zaměstnání.
Účastníci mohou využívat zázemí na Benešově náměstí 3282 v Teplicích, kde mohou využívat počítač, internet, bezplatný telefon, kopírku, fax, tiskárnu a zároveň je zde poskytováno komplexní poradenství prostřednictvím administrativní asistentky a ostatních kvalifikovaných členů projektového týmu. Po celou dobu aktivní účasti v projektu jsou účastníkům poskytována doprovodná opatření, jedná se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné, potvrzení zdravotní způsobilosti.

Srpen 2014 

K dnešnímu dni se do projektu zapojilo již 74 účastníků.

70 účastníků absolvovalo psychologicko - motivační a aktivizační působení. Účastníci byli během motivačního procesu vhodnou formou směřováni k osobní aktivitě, která je základem úspěšné změny osobní situace, byli motivováni pracovat na sobě s cílem zvýšit své šance při uplatnění na trhu práce.

60 účastníků prošlo pracovní a bilanční diagnostikou, která jednoznačně posoudila schopnosti, možnosti a pracovní i psychický potenciál účastníků. Na základě této aktivity byl pro účastníky vytipován vhodný rekvalifikační kurz a došlo k nasměrování vhodného pracovního uplatnění v souladu s potřebami trhu práce a schopnostmi klienta.

63 účastníků absolvovalo sebeprezentaci, rétoriku a komunikaci, kde byli klienti hravou formou připravováni na přijímací pohovory, trénovali komunikaci a schopnosti sebeprezentace.

59 účastníků absolvovalo program počítačová gramotnost, kde došlo k posílení schopností klientů při využívání osobního počítače.

Rekvalifikační kurzy jsou průběžně plánovány pro 40 účastníků projektu. Do rekvalifikačních kurzů již vstoupilo 27 účastníků, 24 účastníků již rekvalifikační kurz absolvovalo.

V plánu je pro nejméně 25 klientů získat uplatnění na trhu práce, z toho 16 pracovních míst bude podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele ve výši 121.600,- Kč na 1 nové pracovní místo. V současnosti už byla pro 16 účastníků vyřízena dotace na podporu pracovního místa a do pracovního poměru nastoupilo celkem 37 účastníků projektu.

I nadále dochází k prohlubování spolupráce mezi účastníky a projektovým týmem. Projektovému týmu se daří ve spolupráci s účastníky nalézat vhodné pracovní nabídky a zprostředkovat zaměstnání.

Účastníci mohou využívat zázemí na Benešově náměstí 3282 v Teplicích, kde mohou využívat počítač, internet, bezplatný telefon, kopírku, fax, tiskárnu a zároveň je zde poskytováno komplexní poradenství prostřednictvím administrativní asistentky a ostatních kvalifikovaných členů projektového týmu. Po celou dobu aktivní účasti v projektu jsou účastníkům poskytována doprovodná opatření, jedná se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné, potvrzení zdravotní způsobilosti. 

Prosinec 2014

Do projektu se celkem zapojilo 74 účastníků (36 žen a 38 mužů).
70 účastníků absolvovalo psychologicko - motivační a aktivizační působení.
60 účastníků prošlo pracovní nebo bilanční diagnostikou (bilanční diagnostiku absolvovalo 8 účastníků).
63 účastníků absolvovalo školení sebeprezentace, rétorika a komunikace.
59 účastníků absolvovalo program počítačová gramotnost.
Do rekvalifikačních kurzů mělo vstoupit 40 účastníků. K 31.12.2014 do rekvalifikačních kurzů vstoupilo 40 účastníků a 38 získalo osvědčení o získané kvalifikaci.
Cílem bylo min. 25 účastníků umístit na trhu práce. K 31.12.2014 našlo zaměstnání s pomocí pracovníků týmu již 37 účastníků. Z toho 16 pracovních míst bylo nově vytvořeno a na ně umístěno19 účastníků (včetně 3 náhradníků). Dalších 18 účastníků bylo umístěno bez podpory dotace. Projektový tým je i nadále k dispozici účastníkům a to na Benešově náměstí 3282 v Teplicích, kde mohou účastníci využívat počítač, internet, bezplatný telefon, kopírku, fax, tiskárnu a zároveň je zde poskytováno komplexní poradenství a vyplácena přímá podpora při účasti na aktivitách.
 

 

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.