Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Cesta za prací

 

Evropský sociální fond

Výzva: 03_15_040 – Podpora zaměstnanosti cílových skupin
Prioritní osa:
03.1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Cílová skupina: Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců
Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/002292
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2016
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2018
Místo realizace: Ústecký kraj
Kontaktní místo: JOB ASISTENT s.r.o., Benešovo náměstí 3282, 415 01 Teplice

Cíle projektu
Projekt je zaměřen na pomoc a podporu cílové skupině uchazečů o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci ÚP ČR déle než 5 měsíců, při návratu na trh práce. Aktivity jsou zvoleny s ohledem na potřeby těchto osob a citlivě reagují na výchozí stav (nezaměstnanost v regionu, dopravní infrastruktura, omezená možnost vzdělávání a uplatnění) a současně respektují aktuální potřeby trhu práce.

Základní popis projektu
Projekt si klade za cíl podpořit vstup, resp. opětovné začlenění, účastníků na trh práce v regionu Teplice a okolí a to využitím místní znalosti problematiky osob z cílové skupiny a komplexním působením je motivovat ke změnám v oblasti osobního rozvoje, vztahu a přístupu k trhu práce, vzdělávání, rozšiřování kvalifikace až k získání a udržení v zaměstnání. Současně bude tým podporovat spolupráci s místními zaměstnavateli formou otevřené komunikace, ukázkami dobré praxe a tím také bude působit na možné změny v přístupu zaměstnavatelů ve vztahu k cílové skupině.

Do projektu bude zařazeno na základě výběru účastníků 60 osob. Poradenskými a motivačními aktivitami projde 42 osob, do dalšího vzdělávání a rekvalifikačních či jiných doplňkových kurzů bude zapojeno 34 osob. Primárním cílem projektu je motivovat účastníky k získání dlouhodobého uplatnění na trhu práce, zajistit či zprostředkovat pracovní místa pro 20 osob. Z tohoto počtu bude 15 pracovních míst podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele, dalších 5 pracovních míst bude zajištěno bez této formy podpory. K tomuto cíli směřují i další podpůrné aktivity projektu, jako je zajištění krátkodobých pracovních zkušeností pro účastníky projektu, minimálně 5 pracovních praxí (součást rekvalifikačních kurzů), 10 exkurzí či 5 pracovních tréninků u zaměstnavatelů. Veškerými aktivitami se prolíná cíleně zaměřená individuální práce s účastníky, která bude stěžejní z pohledu plnění nastavených cílů projektu.

Doprovodná opatření
Cílem doprovodných opatření je vytvořit rovné příležitosti k účasti v projektu a to po celou dobu aktivní účasti v projektu. Účastníkům budou poskytována doprovodná opatření, tzn. příspěvek na cestovné, na péči o dítě a další závislé osoby, na vstupní požadavky při nástupu do rekvalifikačních kurzů (zdravotní prohlídka, povinná očkování, výpis z trestního rejstříku atp.). Tato opatření směřují k odstranění bariér, které mohou bránit účastníkům v účasti na projektových aktivitách. Pro účastníky jsou všechny aktivity hrazeny z prostředků projektu.

Výběr účastníků do projektu

Registrace do projektu probíhá již v tuto chvíli, zájemci se mohou hlásit na níže uvedených kontaktech.

1. cyklus:

Říjen – Listopad 2016

2. cyklus:

Leden – Únor 2017

3. cyklus: 

Duben – Květen 2017

4. cyklus:

Červenec – Srpen 2017

Manažer projektu: Martin Karhánek, tel: 739 433 298, e-mail: karhanek@job-asistent.cz  

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.