Vzdělávací, informační a poradenské centrum

ZPĚT K JISTOTÁM

 

Výzva: 03_16_061 – Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR
Prioritní osa:
03.1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Cílová skupina: Ženy ohrožené na trhu práce
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003076
Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2017
Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2018
Místo realizace: Ústecký kraj – Děčín a Rumburk
Kontaktní místo: JOB ASISTENT s.r.o., Benešovo náměstí 3282, 415 01 Teplice

Cíle projektu
Projekt se zaměřuje na komplexní podporu ženám, ohroženým na trhu práce (v evidenci ÚP ČR déle než 5 měsíců), při návratu do aktivního pracovního života. Aktivity jsou zvoleny s ohledem na potřeby těchto osob, citlivě reagují na výchozí stav (nezaměstnanost žen v okrese Děčín, dopravní infrastruktura, omezená možnost vzdělávání a uplatnění). Současně reagují na potřeby trhu práce v regionu. Projekt vychází vstříc účastnicím individuálním přístupem, cílenou podporou a provázaností jednotlivých aktivit.

Základní popis projektu
Projekt si dává za cíl svou realizací podpořit vstup, resp. znovu začlenění osob z cílové skupiny na trh práce v regionu, využitím znalosti problematiky trhu práce v regionu a za podpory komplexního působení, motivovat účastnice ke změnám v oblasti rozvoje osobnosti pro trh práce, změnám v osobním vzdělávání formou získávání či rozšiřování kvalifikace, udržitelnosti zaměstnání i získávání výraznější praxe v komunikaci se zaměstnavateli.

Do projektu bude zařazeno na základě výběru cca 45 žen, postupně ve třech bězích projektu. První běh, resp. výběr účastnic proběhne v březnu 2017 v Děčíně, následovat bude druhý běh, který bude zajištěn v červnu v Rumburku a poslední možností zapojit se do projektu bude výběr účastnic do třetího běhu, který proběhne opět v Děčíně, a to v září 2017. Aktivity projektu poběží až do listopadu 2018, kdy bude realizace projektu ukončena. Do té doby se bude realizační tým v maximální možné míře věnovat účastnicím projektu formou motivačních, vzdělávacích i poradenských aktivit. Připraveny jsou pro účastnice vzdělávací semináře, rekvalifikační kurzy i krátkodobé pracovní zkušenosti. Všechny tyto aktivity budou směřovat k primárnímu cíli projektu, kterým je uplatnění minimálně 16 účastnic na trhu práce. K tomuto cíli přispěje kromě zmíněných aktivit také podpora ve formě doprovodných opatření (příspěvky na dojíždění, péče o dítě či osobu blízkou apod.), ale také podpora ve formě příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele při sjednání pracovního uplatnění vybraných účastnic.

Registrace do projektu probíhá již v tuto chvíli, zájemci se mohou hlásit na níže uvedených kontaktech. Oslovit lze také zprostředkovatelku na Kop ÚP ČR, která Vám poskytne bližší informace a navrhne účast na informační schůzce projektu, kde proběhne výběr účastnic a podpis dohody o účasti v projektu.

Klíčové aktivity projektu

1. Vstup CS do projektu

Informační schůzka v KONTAKTNÍM CENTRU nebo na ÚP, podpis Dohody o účasti v projektu, Pracovně osobnostní diagnostika, Vstupní školení

 

2. Motivační a školící aktivity:

Klíčová aktivita kombinuje informační, školící a motivační semináře v rozsahu 4 hodiny / seminář v celkovém maximálním rozsahu 32 hodin.

  1. Ztráta zaměstnání a její dopady
  2. Nezaměstnanost jako prostor pro změnu
  3. Komunikace jako cesta k úspěchu
  4. Návrat na trh práce
  5. Finanční gramotnost
  6. Funkční gramotnost
  7. Time management
  8. Sebeprezentace – image a vizážistika

Součástí klíčové aktivity budou kromě výše popsaných motivačních a poradenských (školících) aktivit také motivační Meetingy.

 

3. Individuální práce s CS

Obsahem klíčové aktivity je převážně individuální poradenství, jednorázová školení v oblastech, navazujících na obsah seminářů, odborné poradenství, poradenství při zprostředkování zaměstnání. Předpoklad je udržení a zvyšování motivace účastnic formou minimálně měsíčních návštěv kontaktního centra projektu.

 

4. Zvyšování kvalifikace

Klíčová aktivita nabízí účastnicím možnost získání kvalifikace, případně rozšíření stávající kvalifikace. Kurzy budou (vzhledem k potřebám CS a TP) zaměřeny zejména na:

služby: hospodyně, recepční, pokojská, kosmetické, kadeřnické, pedikúra, manikúra, masér, vizážistka a barvové poradenství

sociální oblast: pracovník soc. služeb, osobní asistent, asistent pedagoga, pečovatelka o děti

administrativu: asistent/ka, mzdové účetnictví, daňová evidence, ECDL…

další činnosti: skladové hospodářství, obsluha manipulačních vozíků, řízení automobilů, osobních, nákladních i autobusů MKD, ostraha objektů, obsluha PCO, pracovnice úklidu, zahradnické práce, vazba květin, obsluha křovinořezu.

Předpoklad projektu je zajištění 28 rekvalifikačních kurzů, 24 osob získá kvalifikaci po ukončení účasti v projektu.

 

5. Podpora uplatnění na TP

Jedná se o aktivitu, která vyžaduje aktivní spolupráci nejen RT a účastnic, ale i spolupracujících zaměstnavatelů v regionu. KA bude nabízet účastnicím kromě podpory při zprostředkování zaměstnání také krátkodobé pracovní zkušenosti (praxe při RK, pracovní tréninky), podporu ve formě koučingu, osobní asistence při sjednávání kontaktu se zaměstnavatelem, až po zajištění pracovního uplatnění pro vybrané účastnice, v některých případech i formou přímé podpory motivačními příspěvky zaměstnavateli (příspěvek na mzdové náklady).

 

Kontaktní osoba: Martina Klozová, tel: 770 128 054, e-mail: klozova@job-point.cz

Projekt se spolufinancován Evropskou unií.

 

 

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.