Vzdělávací, informační a poradenské centrum

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018

Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018

Listopad byl posledním měsícem projektu „Zpět k jistotám“, kdy dobíhaly ještě aktivity projektu – individuální poradenství v kancelářích Děčíně i Rumburku.

Byl ukončen Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, kdy 17. listopadu složila jedna účastnice závěrečnou zkoušku. Kvalifikační kurz byl posledním kurzem, kdy si účastnice projektu ještě mohli zvýšit kvalifikaci.

V závěru měsíce jsme zorganizovali závěrečnou konferenci, kde projektový tým a účastnice projektu

shlédli prezentaci nejen o všech aktivitách projektu, hodnocení projektu v jednotlivých číslech a fotogalerie z různých akcí projektu, ale i vzájemným setkáním zhodnotily celý průběh projektu, připomněly si různé události a akce projektu, tak i práci, která byla odvedena v rámci projektu. Přiznali, že jsou nerady, že již projekt končí.

Po dobu několika měsíců, konkrétně od 3/2017 do 11/2018 jsme v rámci projektu spolupracovali s 54 účastnicemi. Na začátku projektu účastnice absolvovaly motivační a školicí aktivity v délce 10 dnů, kdy

získaly jednak nové informace, dovednosti, poznatky a rozšířili si vědomosti z oblasti finanční gramatiky, pracovně právního minima (Pracovní právo, Zákoník práce, Pracovní smlouva, Životopis, Motivační dopis, Přijímací pohovor apod.), visage a image osobnosti a osvojily si základy používání informačních technologií, která je dneska nutností. Úspěšnost na pracovním trhu bez jejich základních znalostí, je dnes velice těžká.

V projektu si jednak účastnice mohli vyzkoušet práci tzv. „nanečisto“ díky pracovním tréninkům a praxí. získalo 6 účastnic zaměstnání. Bylo uplatněno celkově 10 dotovaných míst, kdy se 2 místa z různých důvodů musela pře obsazovat. Díky možnosti zaměstnání na dotovaných místech, má 7 účastnic projektu prodlouženou pracovní smlouvu i po ukončení dotace. Nemalá část účastnic se zaměstnala i na nedotovaných místech a to v 15 případech. Všechno svědčí nejen o odvedené práci projektového týmu s cílovou skupinou, ale i motivace účastnic, za pomoci poradenství a společnými silami hledání zaměstnání, je tak díky tomu snazší návrat účastnic na pracovní trh.

Pro celkem 42 účastnic jsme zajistili rekvalifikační kurzy, ve kterých měli možnost si zvýšit kvalifikaci a získat další nové poznatky, vědomosti a dovednosti. Těmito výše jmenovanými aktivitami jsme si kladli za cíl napomoci samotným účastnicím při jejich snadnějšímu a rychlejšímu uplatnění na trhu práce.

Jednou z mnoha aktivit projektu bylo odborné poradenství zaměřeného na oblast psychologickou, právní a finanční. Bylo poskytováno odborníky, zaměřenými na danou oblast a účastnicím byly předány nejen informace, ale i cenné rady na řešení individuálních problémů.

Nejvíce hodin bylo uskutečněné jako individuální poradenství, které se zaměřovalo ve většině případů na hledání zaměstnání, pracovní oblast tvorbě životopisů a motivačních dopisů, odpovědí na pracovní inzerát apod. Za celou dobu projektu se v rámci obou poradenství uskutečnilo celkem 1025 hodin.

Co říci závěrem. Je potřeba poděkovat nejen samotným účastnicím projektu, dodavatelům rekvalifikačních kurzů, zaměstnavatelům, ale i projektovému týmu, který měl celý projekt a všechny jeho aktivity na starosti. Hlavně společnými silami a vzájemnou spoluprací, mohl projekt zdárně proběhnout.

A na samotný závěr, že se budeme těšit na další spolupráci.

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.