Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Outsourcing

V posledních letech vzrůstá poptávka po OUTSOURCINGU - Proč?

Co je outsourcing zaměstnanců?

Jedná se o dlouhodobý i krátkodobý pronájem zaměstnanců. Službu, která zahrnuje nejen nábor nových zaměstnanců, ale i veškerý servis spojený s jejich zaměstnáváním. Outsourcing je zajištění části výroby, provozu a dalších činností z vnějších zdrojů.

Zjednodušeně: Na žádost klienta „zapůjčíme“ pracovníky (personál), kteří však zůstávají našimi zaměstnanci, pouze svou práci vykonávají pro klienta a na jeho pracovišti.
Práce našich zaměstnanců je klientovi (vám) fakturována. Veškeré administrativa spojená se zaměstnanci je naší starostí. Smluvně lze dohodnout hodinovou i úkolovou sazbu. Naprostou samozřejmostí z naší strany je neustálý osobní kontakt našich pověřených pracovníků se zaměstnanci, kteří řeší ihned případné problémy přímo u našich zákazníků.

Kdy a proč zvolit outsourcing?

Outsourcing si v posledních letech získává stále větší oblibu v souvislosti s logickou snahou ekonomických subjektů soustředit se pouze na ty aktivity, které jsou přímým zdrojem jejich zisků. Tato snaha je doprovázena trendem „zbavit se zátěže“ v podobě vnitrofiremních procesů, které dokáží jiné ekonomické subjekty zrealizovat kvalitněji, efektivněji a tedy i levněji.

Outsourcingem zaměstnanců = pronájem zaměstnanců na určitou činnost a dobu
neplatíte neefektivní čas - např. při jednorázových a nárazových akcích, kdy není žádoucí dlouhodobě držet kapacity (příprava výroby, úklid výrobních hal, ale i dovolená, popřípadě zvýšená nemocnost kmenových zaměstnanců).

Outsourcingem šetříte náklady a zvyšujete výnosy
a to v podobě snížení administrativy a s ní spojených výdajů na nábor, přijímání zaměstnanců do pracovního poměru, mzdovou agendu, pojištění a následné ukončení pracovního poměru.

Při outsourcingu neplatíte žádný poplatek za zprostředkování pracovní síly.

Nabídka outsoucingu

K zajištění výrobních, provozních a dalších procesů ve Vaší firmě nabízíme v rámci outsourcingu své zaměstnance, kteří se osvědčili nejen z hlediska pracovní kázně, ale jsou rovněž proškoleni v základním vstupním školení a školení BOZP.

Jedná se především o pracovníky těchto profesí:

  • dělnické (především operátoři) pro zajištění Vašich aktivit v rámci výroby
  • pomocný personál (úklid hal, dvorů apod.)
  • skladníky a skladové manipulanty (včetně zkušeností s vysokozdvihem)

Naši zaměstnanci budou pracovat dle Vašich směnných předpisů, tj. i v nepřetržitém provozu /preferujeme 12-ti hodinové směny/.

Pružnost není problém

Naše společnost je schopna přizpůsobit se Vašim potřebám téměř okamžitě, a to jak v počtu pracovníků, tak v délce období využití pracovníků.
V případech, že je některý zaměstnanec shledán jako nevyhovující, je okamžitě nahrazen jiným pracovníkem.

Smluvní vztah

Outsourcing zaměstnanců je předmětem smluvního vztahu, který se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku. Průběh: objednávka – nabídka – smlouva – plnění - fakturace.

Pro zpracování nabídky potřebujeme znát odpovědi na následující otázky:
Kolik potřebujete pracovníků, od kdy a na jak dlouho? O jaké profese máte zájem, jaké požadujete dovednosti, praxi a jazykové vybavení pracovníků? Kolik hodin denně a kolik dnů v týdnu je možné práci vykonávat? Ve kterém městě se nachází pracoviště? Můžete zajistit ubytování? Máte konkrétní představu o ceně? 

V průběhu smluvního vztahu

  • MY zajišťujeme zaměstnance, kteří budou pro Vás pracovat.
    (včetně personální a mzdové agendy, odvodů a další adninistrativy)
  • VY zaměstnance objednáváte a nám odevzdáváte pouze jejich docházku a stručné kvalitativní hodnocení jejich práce.

Zaujala Vás naše nabídka?
Kontaktujte nás!

Na konzultační schůzce Vás budeme podrobněji informovat o možné spolupráci, posoudíme společně vzájemné možnosti a navrhneme vhodné řešení.

Kontaktní údaje:

Ing. Zdeněk Mach, jednatel společnosti, tel: 737 444 602

kancelář: JOB ASISTENT s.r.o., Benešovo náměstí 3282, 415 01 Teplice 1

Nejlepší reference je sdělená informace od toho, kdo byl s našimi službami spokojen.
Našimi klienty byli: AUTO – KABEL s.r.o., Krupka; Teplická strojírna, s.r.o.; Šrouby Krupka

designed by Trinet a.s.