Vzdělávací, informační a poradenské centrum

ECDL

Společnost JOB ASISTENT s.r.o., byla dne 13.10.2009 akreditována jako testovací středisko ECDL (ECDL je registrovaná ochranná známka firmy The European Computer Driving Licence Foundation Limited).

Na základě tohoto oprávnění můžeme poskytnout testování všech zájemců o certifikát ECDL (také v návaznosti na absolvování rekvalifikačního kurzu v práci s PC).

ECDL (European Computer Driving Licence)

ECDL je mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti, který je používán nejen v rámci států EU, ale i mnoha dalších zemí světa.

ECDL Certifikát je v rámci států Evropské unie doporučen a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky.

ECDL testování probíhá formou testů. Úroveň požadovaných počítačových znalostí a dovedností je definována v ECDL Sylabu a je rozvržena do 7-mi tématických oblastí (modulů). Po úspěšném složení testů ze všech 7-mi modulů získává uchazeč mezinárodně uznávaný ECDL Certifikát.

Garanty kvality ECDL Certifikátu a celého konceptu ECDL testování jsou mezinárodní společnosti Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) sdružující odborníky v oblasti počítačových věd, a ECDL Foundation (ECDL F) založená v Irsku v roce 1997 za účelem koordinování, podpory a rozvoje ECDL konceptu.

Certifikát ECDL umožňuje: úředně doložit dosaženou úroveň schopností práce s počítačem, zefektivnit využívání výpočetní techniky a zvýšit tak svoji pracovní výkonnost, získat výhodnější pozici při výběru zaměstnání, širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen na území ČR, ale i v zahraničí.

Podrobnější informace o ECDL na: www.ecdl.cz.

 

designed by Trinet a.s.