Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Rekvalifikace a kurzy

Celoživotní vzdělávání je jedním z nejdůležitějších faktorů pro uplatnění jednotlivce na trhu práce. Prostředkem k dosažení vyššího vzdělání , ale i jiné kvalifikace a tím většího procenta v úspěšnosti nového zaměstnání je absolvování rekvalifikačního kurzu.

JOB ASISTENT s r.o. realizuje rekvalifikační kurzy pro níže uvedené oblasti pracovních činností. Rekvalifikační kurzy jsou akreditované MŠMT, MPSV a MV ČR.

Uvedené ceny platí při naplnění kapacity kurzu min.10 osob.

Máte-li zájem o některý z kurzů, napište nám info@job-asistent.cz.

 

designed by Trinet a.s.