Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Outplacement

Neustálý pohyb a rychlé změny provázející náš současný život se nevyhýbají ani organizacím a jejich zaměstnancům a to na všech úrovních. Změny technologií, restrukturalizace, zvyšování efektivity práce, organizační změny, neustálý technický pokrok, ale také personální marketing, jako součást personální politiky vedoucí k prosperitě podniku způsobují, že se kvalitní a na mnoha místech řídící pracovníci ocitají pod tlakem přicházejících změn, které mnohdy znamenají nejen jejich přemisťování na jiná pracoviště, ale také jejich propouštění. Bývá to v případech, kdy jejich dlouhodobé očekávání neodpovídá dlouhodobým očekáváním zaměstnavatele, kdy stále vyšší požadavky na pracovníky se stávají neunesitelnými a vedou ke snižování výkonnosti, nebo kdy do hry vstupují osobní důvody, které se stávají limitujícím, resp. omezujícím prvkem výkonu zaměstnance. Jakkoli jsou to odborníci a lidé adaptabilní, jakkoli jsou v podniku zaměstnání dlouhodobě, danou situací vynucené ukončení pracovního poměru se jim nevyhne. Přichází zklamání, nastupují přirozené reakce, v odborné literatuře popisované jako odmítnutí dané situace, šok, zlost, strach z budoucnosti, zahanbení až zoufalství. Co bude dál? Propouštěný zaměstnanec se ocitá v situaci, kdy musí přehodnocovat svoji dosavadní profesní kariéru, zamýšlet se nad svým životem, dívat se na něj novým pohledem, organizovat si život jiným způsobem. Především si však musí najít nové pracovní místo, které by odpovídalo jeho schopnostem, zkušenostem, požadavkům. Je to mezní životní situace, která vyžaduje podporu.
designed by Trinet a.s.